mülk

avni
Böylesine işlek bir sözcüğün eksikliğinin yazarlarımız tarafından şimdiye dek fark edilmemesini yadırgadım doğrusu.
Sözcüğün bilinen ve yaygın kullanılan anlamı her türlü taşınmaz malın ortak adı.
(bkz:Emlak)

İkinci bir anlamı ise adalet saraylarının duvarlarını süsleyen "adalet mülkün temelidir" özlü sözünden de anlaşılacağı üzere tüm devleti kapsaması hatta devlet manasına gelmesi.
(bkz:memleket)

Keza Sahip olan anlamıyla
(bkz:Malik)
(bkz:Melik)
(bkz:Melike)

Diğer anlamları için;
İstimlak, müstemleke, malikâne,  mamelek, meleke, melek, melekût, memalik, memluk,  mülki,  mülkiye,  mülkiyet, temellük,  temlik.
Sözcükleri incelenebilir.

Son olarak bu başlığı açma sebebim;
(bkz:Mülksüzler)