musevi

avni
musa'nın öğretilerine inanarak onun izinden yolundan giden. eskiden musevi olunmaz musevi doğulur anlayışı hakimken şimdilerde zorda olsa belli şartlar yerine getirildiğinde musevi olunabiliyor. kısacası musevi olabilmek için özellikle kadın tarafından kan bağı esastır.
(bkz:yahudi)
pestenkerani
İsrailoğulları. Hz. Musa'ya vahyedilen Zebur isimli ilahi kitapla birlikte; dinsel aidiyetlerini peygambere atfen isim devşirmesi yaşayan Ortadoğu topluluğu. Bir diğer topluluk, Hz. İsa ismini devşiren isevilerdir. Müslümanlara gelecek olursak; ismi konulmamış ve konulamaz bir durum var ortada... zira 'muhammediler' olarak anılmayı ve tanımlanmayı kat'a kabul etmez ve şiddetle Karşı çıkarlar. Fakat, peygamber algısı (Hz. Muhammed) peygamber tasavvuru, peygambere bakış ve peygambere atfedilen misyon "Muhammedilik" olarak kayda geçer.

Museviler hakkında devam edecek olursak; kur'ân onlara 'israiloğulları' diye hitap eder ve onların yanlışlarını 'yahudi/yahudiler' şemsiyesi altında anlatır. Faraza; rabbin hoşnut olduğu istikamet üzerinde olanlara 'beni İsrail' derken, yoldan çıkıp sapıtanları 'yahudi' diye tanımlamaktadır. Her ne kadar Yahudi kelimesinin etimolojisi biraz karmaşık ve çoklu anlamlar içerse de, hem musevi toplumundaki tanımı, hem de kur'âni bakış negatif yöndedir. Özellikle iran ve doğulu yahudiler, kendi içlerindeki hainleri, topluma ihanet edenleri 'yahudi' diye öteler. Bununla beraber, Yakup peygamberin 12 boydan gelen İsrail kavmi içindeki bir boy da kabul edilir.

Boylardan bahis oldu, bunu demeden olmaz;

Dindarlar iki boya ayrılır,
Sayın seyirciler:
Biri yahudiler,
Biri yusufiler.