muzır

bonnie
söylenişi zor gelen bir sözcük olmasından dolayı olsa gerek genelde muzur diye seslendirilir.

ben bu sözcüğü edepsiz ama eğlendirici, hınzır anlamında kullanırdım. tdk'ya göre zararlı, yaramaz, cinsel gelişmeye zararlı, sağlığı bozan ve çocuk için her şeyi bozan, karıştıran anlamlarında.