napolyon bonapart

icgqhs
paris’te asillerin de katıldığı bir toplantıdadır. iyi giyimli kadınlar ve erkekler, birbirlerini kıskanç ve kimi zaman da aşağılayıcı gözlerle süzmektedirler. başlar omuz hizasının hep üzerinde karşısındakine adeta yüksek bir basamaktan bakarmışçasına ve kısık gözlerle bakmaktadırlar. geniş bir salonda, bütün hareketler tek tek gösterilerek, ağır ağır, törensel bir havada gerçekleştirilmektedir.

büyük bir masanın etrafına dizilmiş kadınlar ve erkekler kendilerini tanıtmaya başlamışlardır. herbiri kendini uzun isimlerin ardından tanıtır. asaletin simgesi olan soy ağacından asil isimlerle başlarlar kendilerini tanıtmaya. “ kont michel’in oğlu, baron william’ın kardeşi, düşes catherine’nin kızı…” gösterişli kadınlar ve erkekler uzun uzun asaletini paylaştıkları yakınlarının isimlerinin ardından kendi isimlerini söylerler.

sıra napolyon'a geldiğinde, müthiş bir ifade kullanır:

“ ben napolyon bonaparte ve asalet benim adımla başlar!”
bu başlıktaki tüm entryleri gör