nicelik

klm
öbeksel ya da bireyli yapıların bir özelliğidir. Nicelikler, "az", "çok", "eşit" tanımlarıyla, bir ölçüt temel alınarak karşılaştırılırlar. Nicelik, felsefenin konusu olmuş birçok temel sınıflandırmadan biridir.