nitelikli çoğunluk

avni
bir oylamada önceden belirlenmiş oy oranını ve/veya sayısını ifade eder. örneğin türkiye cumhuriyeti yasalarına göre türkiye büyük millet meclisinde anayasa değişikliği için salt çoğunluk yeterli olmayıp nitelikli çoğunluk gerektirir. daha açık deyişle ve sayılarıyla, hali hazırdaki yasalarımıza göre türkiye büyük millet meclisinin nitelikli çoğunluğu oluşturan sayı üye tam sayısının beşte üçüdür. yani en az 330 vekilin oyu nitelikli çoğunluğu oluşturur.
halen bazı kararlar için bu oran üçte iki bazı kararlar için dörtte üçtür.
anlaşılacağı üzere nitelikli çoğunluk sayısı ya da oranı önceden belirlenmiş bir oran veya sayıdır.