obskürantizm

ihtiras limani
bilmesinlercilik. toplumun ulaşabileceği gerçekleri sınırlamak ve gizlemek, bilgiyi belli sınıflara özel bir ayrıcalık haline getirmek.

"obskürantizm ahtapotu yok edilmedikçe, türk insanı huzur içinde düşündüklerini haykırmak, hakikati aramak, hatalarını utanmadan itiraf etmek alışkanlığı kazanmadıkça herhangi bir diriliş hayaline kapılmak dasıtani bir hamakat olur"
miyesmikcih
belli sınıfların, belli bilgileri bilmemeleri gerektiğini savunan görüş.
bu terim 1789 fransız devrimiyle yayılan düşüncelere karşı koyanların tutumunu adlandırmak için kullanılmış.