on emir

the big brother
1. Tanrı'dan başka ilâhların olmayacak.
2. Kendin için oyma put yapmayacaksın.
3. Tanrı'nın ismini boş yere anmayacaksın.
4. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın.
5. Babana ve anana hürmet edeceksin.
6. Adam öldürmeyeceksin.
7. Zina etmeyeceksin.
8. Çalmayacaksın.
9. Yalan şahitliği yapmayacaksın.
10. Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.
avni
Musevi ve dahi isevi inancına göre Musa'ya sina (tur) dağında tanrısı yhvh tarafından öğütlenen emirler. Musevi inancına göre sadece museviler bu emirlere uymakla mükelleftir. İsevilere göre ise tüm insanlar. Yine musevi inancına göre sonradan musevi olunmaz musevi doğulur. Baba musevi olsa bile Annesi musevi olmayan musevi sayılmaz.
Kutsal kitaplarına göre Film endüstrisince senoryalaştırılmış hallerinden biri de böyle.
The ten commandments