onkoloji

kadin kismisi cok yazmaz
Kanser hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalı.
Beş alt branşı vardır;
Jinekoonkoloji; kadın üreme organlarında ortaya çıkan kanserlere
Radyasyon onkolojisi; kanserde radyasyon (ışın tedavisi)tedavisine
Pediatrik onkoloji;çocuklarda olışan kanserlere
Cerrahi onkoloji;kanserin cerrahi metodlarla tedavisine
Medikal onkoloji; kanserin kimyasal ilaçla(kemoterapi) tedavisine yöneliktir.
Ayrıca üroloji bilim dalının alt branşlarından biri olan üroonkoloji de ürolojik organlar yani mesane, prostat ve böbrek kanserlerine bakar.