öykünmek

avni
Birden fazla anlama gelen eski türkçe eylem adlarından biri.
Çoğunlukla Özenmek anlamıyla anılmakla ve kullanılmakla birlikte tam olarak bu anlamda da değildir. Çünkü içinde kıskançlık ya da haset olmayan bir özentidir  dillendirilen. Bir çocuğun ebeveynine veya bir büyüğüne özenerek taklit etmesi gibi içtenlikle kendiliğinden olan özenti. Doğal, sade ve yapmacıklıktan azade bir özenti ki bir diğer anlamı da bu bağlamda taklit etmektir. Üçüncü manası yazarak veya sözle anlatmak ya da dikte etmek olarak geçer literatürde.
Hasılı Abartısız özenmek diyebiliriz kısaca.