pain

lonely samurai
Naruto Shippudendeki düşman karakterlerden biri, kendisi Akatsuki'nin iki numaralı üyesi ve üç kurucu üyeden birisidir. Soyadı Uzumaki'dir, asıl adı da Nagato'dur. Naruto'nun soyundandır, Rinnegan'a sahiptir. Narutoyla olan dövüşünden sonra ölmüştür. Ustası Naruto'yu eğiten Jiraiya'dır.