platon

davy jones
İslam dünyasında eflatun diye bilinen antik yunan filozofu. Sokrates'in öğrencisidir. Sokrates hakkında bildiğimiz çoğu şeyi platon aktarmıştır. Devlet kitabının yazarıdır. Akademinin kurucusudur.
indolentexistence
Whitehead'in ünlü sözüdür, felsefe tarihi Platon'a verilen dipnotlardan ibarettir. Oysa sadece felsefe tarihi değil, iktisat tarihi, hatta ve hatta dijital ekonomi tarihi de Platon'a verilen bir dipnottur. Bıktım platon.
lonely samurai
Sokrates'in göz bebeği, öğrencisi, ölümünden sonra Sokrates'in diyaloglarını yazan felsefe üstadı ve filozof. Şahsen ben öğrencisi Aristoyu daha çok severim ama Platon sama da çok iyidir. Türkçeye adı Eflatun olarak geçmiştir.