platon

davy jones
İslam dünyasında eflatun diye bilinen antik yunan filozofu. Sokrates'in öğrencisidir. Sokrates hakkında bildiğimiz çoğu şeyi platon aktarmıştır. Devlet kitabının yazarıdır. Akademinin kurucusudur.
kozmos
''platoncu akademi'' adıyla yüzyıllarca ayakta kalacak okulu kurmuştur ve yıllar sonra i.ö 387 yılında doğduğu kentteki bir bahçede ölmüştür. platon bu okulda sayıları yüzleri bulan öğrenciye ücretsiz dersler vermiştir. seksen yaşında, bir söylentiye göre bir akraba düğünün ortasında hayata gözlerini yummuştur. hocası sokrates, öğrencisi aristotales'tir. hayatını yaşanabilecek en güzel şekilde yaşadığını düşündüğüm bir şahsiyettir.

bilindiği üzere sokrates'ten günümüze bir şey ulaşmadı. kendisinin tekniği, öğretisinin yöntemi tamamen öğrenciler ile kurduğu diyaloglar, konuşma, söyleme, söyletme temelinde gerçekleştiği için onun kendi kaleminden çıkmış tek bir sayfa bile bize ulaşamadı.. platon'dan ise günümüze bir dizi metin ulaşmıştır. bu metinlere sonradan eklenmiş ya da orijinal olmayan, sahte metinler zamanla ayıklanmış ve sonuç itibariyle platon'un yazılarının büyük bir bölümü ve mektupları günümüze sağlıklı bir şekilde ulaştırılabilmiştir..

bir diğer konu da, platon'un da yönteminin temeli sözlü öğretime dayanmasıdır. kendisi, öğretisi özünü içindeki çekirdeği hiçbir zaman bir yazıya 'emanet edemeyeceğini' böyle yaparak hasetliğe ve anlayışsızlığa ödün vermek istemediğini söylediği halde biz 'ardılları' için platon neşriyatları, onun felsefesini öğrenmek için birincil kaynaktır. ilginçtir ki, platon'un reddettiği yazılı ürünleri içinde bu felsefesi bütün ihtişamıyla karşımızda durmaktadır.

yazılarında ele alınan sorunlar o gün hangi halinde anlaşılmış ve tartışılmışsa o halleriyle karşımıza çıkar. böyle olması, platon'un bir takım sorunlar karşısında nasıl düşünce geliştirdiğini, tasavvurunun hangi yönde eğilim gösterip, geliştiğini, değiştiğini izlemek mümkündür..

platon, sokrates'in ölümünün ardından yazdığı hemen hemen bütün eserlerinde diyalog tarzını korumuştur. karşılıklı konuşma ve söyleşi biçimi belirleyici tarz olarak önümüze gelmektedir. fakat sokrat'ın bu söyleşilerde söylediklerinin ne kadarı doğrudur, sokrat'a yazılabilir ne kadarı platon'a aittir bunu söylemek güçtür.

felsefi düşüncelerin anlatılması için seçilen kimi yollardan olan 'diyalog' platon'dan sonra yunanlılar ve roalılar hatta daha sonra avrupa düşünürlerince de sık sık başvurulan bir yol oldu.

platon'un önemli diyalogları şunlardır:
-apologia [savunma]
-kriton
-protagoras
-gorgias
-menon
-kratylos
-symposion
-phaidon
-politeia [devlet]
-phaidros
-theatetos
-timaios
-kritias
-politikos
-nomoi
indolentexistence
Whitehead'in ünlü sözüdür, felsefe tarihi Platon'a verilen dipnotlardan ibarettir. Oysa sadece felsefe tarihi değil, iktisat tarihi, hatta ve hatta dijital ekonomi tarihi de Platon'a verilen bir dipnottur. Bıktım platon.
lonely samurai
Sokrates'in göz bebeği, öğrencisi, ölümünden sonra Sokrates'in diyaloglarını yazan felsefe üstadı ve filozof. Şahsen ben öğrencisi Aristoyu daha çok severim ama Platon sama da çok iyidir. Türkçeye adı Eflatun olarak geçmiştir.