pointillisme

ontolojik sancilarimin merhemi
pointiliste fr. noktacı. xıx. yüzyılda yeni izlenimci ressamlar tarafından kullanılan, çok sayıda küçük renk noktasının, birbirleriyle karıştırmadan bir araya getirilmesine ve insan gözünün, birbirine yakın fakat birbirinden ayrı renk noktalarını birleşikmiş gibi görmesi esasına dayanan teknik.