püritenizm

olacak o kadar
Radikal bir hristiyan mezhebi.

Eski ahitteki yahudi güzellemelerinin de etkisiyle yahudilerin üst ırk olduklarını kabul edip yollarını yol bilmişlerdir. 17. Ve 18. Yüzyılın meşhur cadı avlari ve cadı mahkemelerinin kurulması püritenlerin marifetidir. Tabirim tam doğru olur mu bilemem lakin günümüzün koyu evanjelistleri püritenlerin devamıdır.