put

avni
Etimolojisi buddha ya kadar gider ki eski türkçede de budizmin izlerini ziyadesiyle taşıyan şamanizm kaynaklı olarak ermiş anlamına da gelir.