ruhsarına ayybetme nigah ettiğimi

belgarion
Güfte: Fuzûlî
Beste: Münir Nurettin Selçuk
Makâm: Nihâvend
Form: Yürük Semâî olan eşsiz türk sanat müziği eseri.

bestecisinin sesinden..