sağlık

sos
sadece hastalık ve sakatlık durumunun olmayışı değil; kişinin fiziken, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.

who sağlığı böyle tanımlamıştır.
derdiyoklar
ivan illich'in tanımı oldukça çarpıcıdır:

"çevredeki değişimlere uyum sağlayabilme, büyüyebilme ve yaşlanabilme, hastalandığında iyileşebilme, acı çekebilme ve ölümü huzurlu bir şekilde bekleyebilme yeteneğidir. sağlık acıyı ve onunla birlikte yaşamak için gerekli tinsel gücü de içerir. "