şaibeli ruhsatla gökdelen inşa etmek

avni
İstanbulun içler acısı haline bakarak Yatay mimari diye hayıflanmaya başlayan iktidar sahiplerinin marifeti.
Şaibe demişken ysk ve ordu dahil ülkenin tüm resmi kurumları halkın en az yarısı nezdinde zan altında.