sakrament

miyesmikcih
ayinlerde tanrının bulunduğuna inanılan inanç. sakramentlerin dogru kullanımı, bunun anlamı vaftizin, rabbin sofrasının mesine imanı uyandıracak, doğrulayacak ve güçlendirecek bir şekilde müjdenin ortaya konması olarak görülmesi ve açıklanmasıdır.