salt nem

avni
1 metreküp hava içerisinde bulunan su buharının gram cinsinden değeri. sıcaklıkla doğru orantılıdır ve buharlaşmanın fazla olduğu bölgelerde yüksek, soğuk yerlerde düşüktür.

(bkz:mutlak nem)