semavi dinler

turuncu gemi
bilinen kaba tabiriyle musevilik, hristiyanlık ve islama verilen ad. oysa ki bütün dinler semavi olduğu iddiasındadır. bu üç din semalıklarını nereden almaktadır? kitap indirilmiş dinler tanımı da yanlıştır. zerdüştlükten, ezidilere kadar bir çok dindar insan da kendilerine kitap indirildiğini iddia eder. üç büyük din diyebilir miyiz? bu kanı da yanlıştır. zira budizm ve hinduizm gibi dinlere inanan insan sayısı museviliğe inanan insan sayısından kat be kat fazladır.

sanırım ortak tanım ''yahudi türevi dinler'' olarak yapılabilir.
miyesmikcih
ibrahimi (abraham-avram) dinleri duyalım biz ona. zerdüştlük ve onun türevi edicilik bunların arasına girmez. aralarına tavus-i melek (satan) girer.
aslında semavi dinler kitap ehli dinlerdir.
nedir bunlar?
tevrat zebur incil.
bunların arasına talmutun gizemli üç kitabının ve büyülü kitabı kabala girer. kabalayı kitap ehli olanlar okumaz.
boşverin dini sözlüğe karıştırmayalım.
sevgiler.
rab'de kalınız.