semptom

ontolojik sancilarimin merhemi
semptomlarla, onları kavramsallaştırarak da mücadele ederiz (bkz:kavramsallaştırma). artık kavramsal olan semptom, temsil ettiği gerçeğin dehşet verici üst metnini dil aracılığıyla öteki'ne eklemler ve makul bir ölçüde etkisiz kılar. tıpkı burada olduğu gibi ( hatırlayın ). sözlükten devşirilen ilgi, kişinin ıstırap duyduğu kadın imgesinden ıstırap duymaya devam etmesine yardım etmiştir.