soobe

ozerk
annemin kardeşime bir şeyler almak için sıkça uğradığı, beni de "bak bakayım internet sitesinde kampanya var mıymış" diye sürekli dürtüklediği, düşük fiyatlara çocukların tüm ihtiyaçlarının bulunabildiği çocuk giyim markası.