soy ağacı

indolentexistence
neden atalarımızı bulmak zorunda hissederiz? soy ağacımızdaki isimler, yalnızca isimden ibarettir. buna rağmen, onlara karşı hissettiğimiz yakınlık çok güçlüdür. köklü bir geçmiş bizi daha mı güvende hissettirir? ya soy ağaçlarımız asmalar gibi çağlar boyu amaçsızca sarmalanmışsa? doğrusu, hepimiz akrabayız. aile ağacınızın geçmişine ne kadar inmenize bağlı. aslında, hepimizin damarındaki kan ortak.
avni
Biliminsanlarınca hastalıkların kökenini bulmak anlamak ve çiözümler üretebipmek için genetik açıdan önem atfediliyor. Özellikle ruh sağlığı bağlamında birçok hastalığın genetik kökenleri olduğu yönündeki kanıtlar giderek artıyor.