taekwondo

fag
TAE; Ayak, KWON; El anlamına gelmektedir. DO ise, ahlak ve fazilete ulaşmak için takip edilmesi gereken düşünce ve davranış biçimidir.
Taekwondo kelime anlamıyla el ve ayaklarla uygulanan savunma ve vuruş tekniklerinden oluşan, sporcuda ahlaki değerlerin yüceltilmesine katkıda bulunan bir spor dalıdır.
Taekwondo, uzak doğu ülkelerinden KORE' nin Milli sporu olup, bu ülkede doğmuş, gelişmiş ve zamanla Dünya'ya yayılmıştır. Geçmişi 13 Asır öncelerine dayanmaktadır. Nitekim o çağlarda KORE'de yaşayan insanlar doğaya, vahşi hayvanlara ve haydutlara karşı kendilerini savunmak için tamamiyle ayak tekniklerini içeren bir savunma sistemi geliştirmişler ve buna “TAEGYON” yani “Ayak Sistemi” adını vermişlerdir. Yine aynı çağlarda KORE' de uygulanmakta olan “KWONPOP” yani “Yumruk Metodu” olarak isimlendirilen sadece el tekniklerini içeren bir sistem daha bulunmaktaydı. Bu arada 600'lü yıllarda KORE Yarımadası 3 Krallığa bölünmüş ve bu krallıkların en küçüğü olan SİLLA Krallığının genç asilleri ve savaşçıları kullandıkları çeşitli savaş silahlarının yanısıra yukarıdaki el ve ayak tekniklerini geliştirerek bir savaş aracı olarak kullanmak suretiyle silahsız savaş çalışmalarına da önem verip kendilerini düşmanlara karşı daha güçlü duruma getirmişlerdir. İşte bu insanlar el ve ayakla yaptıkları savunma tekniklerini, zamanla sistemleştirerek adına Taek-Kyon demişlerdir. Böylece de Taekwondo' nun ilk temelleri oluşmuştur. Sertliği,kuralları ve sakatlıklara karşı alınan önlemlerinden dolayı en elit dövüş sporu olarak bilinmesi olimpiyatlarda da fazla rağbet görmesine neden olmaktadır.
Türkiye'de futbol ve satrançtan sonra en fazla lisanslı sporcu sayısına sahip olan branştır.Dünya genelinde düzenli başarılara sahibiz ve dünya sıralamasında 2. sıradayız.
Bugüne kadar 16 yılımı adadığım ve hayatımı kazandığım olimpik bir spor branşıdır Taekwondo.
derdiyoklar
çekirdekten başlayıp devam edenlerin genelinin bacakları uzun olan spor. benim gibi geç başlayanların içinde ukdedir genelde.

ayrıca bir hocadan, " temelinde hayvanlara karşı geliştirilen bir mücadele "olduğunu duymuştum, ne kadarı doğruysa artık.