teslimiyet

avni
Kabullenme veya Vazgeçiş. Kimilerince erdem, kimilerince korkaklık addedilir. Hatta onursuzluk diyenlere de denk gelebilirsiniz Zannımca bıkkınlık yani usanç göstergesidir.