the gross clinic

ontolojik sancilarimin merhemi
İç mekânın kaotik hâli, yoğun ifadeci renkler, biçimsel olarak kontrolü zor zıtlıkların uyumu, resmin dinamik özellikleri arasından fışkıran; yoğun siyah, koyu gölgeler, bir tür huzursuzluk yaratmakla birlikte, insanın zayıflıklarının farkına varmasına da neden oluyor.