the gross clinic

zal
19. yüzyılın en önemli cerrahı olarak gösterilen amerikalı cerrah samuel gross'u cerrahi müdahale sırasında öğrenciler ile birlikte tasvir eden yağlı boya tablosudur.

thomas eakins'in en önemli eserlerinden biri olarak gösterilen bu tabloda caravaggio'nun tekniği olan tenebrism'in harika bir şekilde kullanıldığını söylemek gerekiyor.


zenginsozluk.com/foto
ontolojik sancilarimin merhemi
İç mekânın kaotik hâli, yoğun ifadeci renkler, biçimsel olarak kontrolü zor zıtlıkların uyumu, resmin dinamik özellikleri arasından fışkıran; yoğun siyah, koyu gölgeler, bir tür huzursuzluk yaratmakla birlikte, insanın zayıflıklarının farkına varmasına da neden oluyor.