tl

codeboss
Type language'un kısaltması, kullanılan sistem türlerini, yapıcıları ve mevcut işlevleri tanımlamak için kullanılır. Aslında, İkili Veri Serileştirmesinde sunulan birleştirici açıklama biçimi kullanılır.