tuhfet ül-mülk

bonnie
33- 22 cm boyutlarında 209 sayfalık el yazması kitap osmanlı dönemine ait en açık erotik sahnelere -hem anlatım hem de minyatürler olarak- sahip bir eser.

1779, 1799-80 ve 1817 tarihleri arasında, bir osmanlı çapkınının cinsel hayatını anlatan kitaptaki minyatürlerde hem heteroseksüel hem de homoseksüel ilişkiler resmedilmiş.