ülkücü

espwa
Bıyıklı kurtcuk.
Kendilerini biz olmazsak varya bu ülke parça pinçik olur şeklinde avuturlar. Travesti tartaklamalarıyla bilinirler. Ötüken yolu yokuştur kafaları tokuştur diye dolaşan insanlardır.
bu başlıktaki tüm entryleri gör