üretim

avni
Sözcüğün net tanımında insan emeği veya çabasına direkt vurgu yapanlara komünist gözüyle bakılır nedense. Oysa insan emeği ya da çabası olmadan ne yazı icat edilebilirdi, ne tekerlek, ne de herhangi başka bir şey. Hasılı temelinde insan emeği ya da çabası vardır. Unutmayalım ki teknoloji dediğimiz şey insanlığın ortak çabasının bir ürünüdür.