vladimir demikhov

olacak o kadar
tarihte organ nakli denilince akla ilk gelen isimdir.sovyet bilimadamı 1930´larda ve 1950´lerde yaptığı çeşitli organ nakilleri ile özellikle de köpek başı nakli ile tanınmıştır. delilik ile dahilik arasında gidip gelen bu ünlü bilim adamının hayvanlar üzerinde yaptığı acımasız deneylerin en ünlüsü şüphesiz çift başlı köpek deneyidir.

dr. demikhov çalışmalarına bir köpeğe yapay kan pompalayıcısı takarak başlamıştır. ardından bir köpeğin göğsüne ikinci bir kalp takarak devam etmiştir. ikinci kalp için akciğerin bir bölümünü çıkarmıştır. ikinci kalp ritmini koruyarak orijinal kalpten bağımsız atmaya devam etmiştir. sürekli denemelerin ardından iki kalpli köpekler iki buçuk ay yaşayabilmeye başlamıştır.
bir önceki deneyinden elde ettiği sonuçlar ile çift başlı köpek deneyine geçen demikhov bu deneyde, bir köpeğin kafasını kesip başka bir köpeğe naklederek çift başlı bir köpek yaratma amacını gütmüştür. demikhov ilk iş olarak bir köpek yavrusunun başını, ön ayaklarıyla birlikte yetişkin bir köpeğe nakletti. nakledilen köpek yavru olduğu için yetişkin ev sahibi köpeğin kalbi iki başa da yeterli kanı pompalayabilmekteydi. her iki baş da ayrı ayrı süt içebilmekte, hatta birbirlerinin kulaklarını ısırabilmekteydi.
zavallı iki hayvanın korkunç işkence ve acılar çekmesine sebep olan, patolojik bir ruhun eseri olan frankenstein'in çift başlı köpek deneyi, köpeğin bir ay sonra ölmesiyle başarısızlıkla sonuçlanmıştır. o günün şartlarında yeni bir organı bedenin hemen kabul etmediği ve bağışıklık sisteminin yeni organı vücut kabul edene kadar geçici olarak zayıflatıldığının bilinmediği düşünüldüğünde yapılan operasyonun tarihi bir öneme sahip olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.
dr. demikhov´un bir başka çalışması kesilen bir köpek başına takılan yapay kalp ve akciğerle kesik başı vücutsuz bir süre hayatta tutabilmesidir. kesik baş yapay aygıta bağlı haldeyken refleksleri çalışıyordu, ışığa ve sese tepki verebilmekteydi. bu deneylerden insanlığın elde ettiği en önemli kazanımlardan birisi bedeninden ayrılan bir köpek kafasının suni yollarla bir süre boyunca hayatta tutulabildiğinin öğrenilmesi olmuştur.
bu başlıktaki tüm entryleri gör