yarak

avni
Etimolojisine kurban olduğum öztürkçe sözcüklerden. Esasen Silah, balta, kesici alet gibi anlamlara gelen bu nadide sözcük evrile çevrile günümüzde sadece erkek cinsel organı olarak anlaşılmakta. Azerbeycanda yahut azerilerce hala silah anlamında da kullanıldığının altını çizelim ki en azından bu bilgiye vakıf olunarak yanlış anlaşılmalara mahal vermesin.