yargılamak

avni
istesek de istemesek de yasalara tabi olarak yaşadığımız bir yerde yönetimce suç sayılan bir davranışa yasanın öngördüğü cezayı vermek için yargıç veya yargıçlar kurulunca gerçekleştirilen eylem.