confessions

hak yeme hell yeah

2. nesil Moderatör - Tatlı

 1. toplam entry 368
 2. takipçi 4
 3. puan 3338
 1. çıntar (1)
 2. bu sıkıntı (1)
 3. sorgens kammer del ii (1)
 4. kanal tedavisi (2)
 5. az buçuk pezevenk (2)
 6. vocie of the soul (1)
 7. alive with scars (1)
 8. dunkelheit (1)
 9. sadece bana mı oluyor hissi (1)
 10. arı (3)
 11. deposilin (1)
 12. iecilline (1)
 13. öpüşmek (5)
 14. severmişim meğer (1)
 15. ezilen halk (1)
 16. ben bir insan olmaya geldim (3)
 17. başarı hikayeleri (1)
 18. screaming at forgotten fears (1)
 19. zakir naik (1)
 20. kilobase (1)
 21. shed (1)
 22. where dead angels lie (1)
 23. evvelden bade-i aşk ile mestiz (1)
 24. poison (1)
 25. yardım et (2)
 26. libera me (1)
 27. a heart less darkened (1)
 28. hidrofil (1)
 29. barofil (1)
 30. antiseptik (1)
 31. anabolizma (1)
 32. alerjen (1)
 33. akut (1)
 34. aktif bağışıklık (1)
 35. kendime yalan söyledim (1)
 36. el basan tava (1)
 37. miyelin kılıf (1)
 38. mikrotübül (1)
 39. metagenez (1)
 40. lümen (1)
 41. larva (1)
 42. kütikula (1)
 43. kromatofor (1)
 44. kloak (1)
 45. knidosit (1)
 46. kemoreseptör (1)
 47. karpel (1)
 48. karotenoid (1)
 49. kapsit (1)
 50. kambiyum (1)
 51. insektivor (1)
 52. homolog (1)
 53. hif (1)
 54. herbivor (1)
 55. hemosöl (1)
 56. hemolenf (1)
 57. gonad (1)
 58. gal (1)
 59. fototaksi (1)
 60. folikül (1)
 61. femur (1)
 62. evcik (1)
 63. epifiz (1)
 64. entogami (1)
 65. enfeksiyon (1)
 66. endoplazma (1)
 67. elytra (1)
 68. ektoderm (1)
 69. effektör (1)
 70. dorsal (1)
 71. dioik (1)
 72. dimorfizm (1)
 73. dentin (1)
 74. dendroid (1)
 75. dekurrent (1)
 76. kotiledon (1)
 77. çenek (1)
 78. dekumbent (1)
 79. çomak hücreleri (2)
 80. serkus (1)
 81. brakte (1)
 82. blastosöl (1)
 83. blastopor (1)
 84. biyolüminesans (1)
 85. bilateral simetri (1)
 86. arkeosit (1)
 87. balsam (1)
 88. arkegonyum (1)
 89. arillus (1)
 90. arboretum (1)
 91. antikoagülan (1)
 92. anteridyum (1)
 93. anatrop (1)
 94. anaerob (1)
 95. amoeboid hücreler (1)
 96. aerob (2)
 97. yanıbaşımdan (1)
 98. bir garip aşk bestesi (1)
 99. zonal (1)
 100. tropizma (1)
 101. süne (1)
 102. startifikasyon (1)
 103. standardizasyon (1)
 104. nimf (1)
 105. karantina (1)
 106. hibrit (1)
 107. herbisit (1)
 108. galon (1)
 109. fümigasyon (1)
 110. fumajin (1)
 111. virülenslik (1)
 112. fitotekni (1)
 113. fitopatoloji (1)
 114. fertigasyon (1)
 115. entomoloji (1)
 116. endosperm (1)
 117. dekar (1)
 118. can suyu (1)
 119. biyosfer (1)
 120. barname (1)
 121. anemofil (1)
 122. alöron (1)
 123. akarisit (1)
 124. alatav (1)
 125. agregat (1)
 126. aflatoksin (1)
 127. behemoth (3)
 128. adrenal korteks (2)
 129. uzun yola çıkmadan önce hissedilen huzursuzluk (3)
 130. rene (5)
 131. taklamakan (2)
 132. kohlea (1)
 133. fotoreseptör (1)
 134. habitat (1)
 135. altgeçirim (1)
 136. vitellus (1)
 137. varyasyon (1)
 138. translasyon (1)
 139. trsnsgenik canlı (1)
 140. süspansiyon (1)
 141. sinaps (1)
 142. serum (1)
 143. sentromer (1)
 144. segmentasyon (1)
 145. retina (1)
 146. restriksiyon enzimi (1)
 147. reseptör (1)
 148. rekombinasyon (1)
 149. prokaryot (1)
 150. pleura (1)
 151. pinositoz (1)
 152. periton (1)
 153. periost (1)
 154. pepton (1)
 155. patoloji (1)
 156. patojen (1)
 157. parasempatik (1)
 158. alferatz (1)
 159. oogenez (1)
 160. partenogenez (1)
 161. pepsin (1)
 162. nefron (1)
 163. nefridyum (1)
 164. mukoza (1)
 165. miyokard (1)
 166. mezenşim (1)
 167. lütein (1)
 168. kondrin (1)
 169. klon (1)
 170. kazein (1)
 171. kas tonusu (1)
 172. izolasyon (1)
 173. interferon (1)
 174. implantasyon (1)
 175. ıslah (1)
 176. havers kanalı (1)
 177. hemoglobin (1)
 178. haploid (1)
 179. glomerulus (1)
 180. fitoplankton (1)
 181. fibrin (1)
 182. farinks (1)
 183. fagositoz (1)
 184. elektroforesis (1)
 185. emülgatör (1)
 186. ekoderm (1)
 187. efektör (1)
 188. dermis (1)
 189. dendrit (1)
 190. cdna (1)
 191. cenin (1)
 192. biyokütle (1)
 193. biyogenez (1)
 194. bakteri (1)
 195. bağışıklık (1)
 196. anizogami (1)
 197. alveol (1)
 198. aktin (1)
 199. akson (1)
 200. atp (1)
 201. abiyogenez (1)
 202. eve dönmek (2)
 203. sana doğru (2)
 204. crossing over (2)
 205. alexander fleming (1)
 206. rigel (1)
 207. kepler-16b (1)
 208. tong yabgu kağan (1)
 209. letal gen (2)
 210. okazaki fragmentleri (2)
 211. parkinson (2)
 212. james parkinson (1)
 213. hemofili (2)
 214. albinizm (3)
 215. sulu çor kağan (2)
 216. pso j318.5-22 (1)
 217. nötrino (1)
 218. holmberg 15a karadeliği (1)
 219. sweeps-10 (1)
 220. rw cephei (1)
 221. ıc 1101 (1)
 222. r136a1 (2)