confessions

hak yeme hell yeah

2. nesil Moderatör - Seviyor ve seviliyor

 1. toplam entry 409
 2. takipçi 5
 3. puan 3647
 1. 17 temmuz 2019 erbil'de türk diplomatlara saldırı (1)
 2. lost wisdom (1)
 3. blackdoor miracle (1)
 4. nordbundet (1)
 5. umenneske (1)
 6. lokmacı çılgınlığı (5)
 7. zombi (1)
 8. nescafe xpress (1)
 9. taake (1)
 10. one by one (1)
 11. abbath (1)
 12. tanju özcan (1)
 13. murat alan (2)
 14. i just wanna live (1)
 15. kannabinoid (1)
 16. acetum (1)
 17. progesteron (1)
 18. for my deadaoul a cradlesong (1)
 19. molibden (2)
 20. ay'ın karanlık yüzü (1)
 21. çıntar (2)
 22. bu sıkıntı (1)
 23. sorgens kammer del ii (1)
 24. kanal tedavisi (2)
 25. az buçuk pezevenk (2)
 26. vocie of the soul (1)
 27. alive with scars (1)
 28. dunkelheit (1)
 29. sadece bana mı oluyor hissi (1)
 30. arı (3)
 31. deposilin (1)
 32. iecilline (1)
 33. öpüşmek (5)
 34. severmişim meğer (1)
 35. ezilen halk (1)
 36. ben bir insan olmaya geldim (3)
 37. başarı hikayeleri (1)
 38. screaming at forgotten fears (1)
 39. zakir naik (1)
 40. kilobase (1)
 41. shed (1)
 42. where dead angels lie (1)
 43. evvelden bade-i aşk ile mestiz (1)
 44. poison (1)
 45. yardım et (2)
 46. libera me (1)
 47. a heart less darkened (1)
 48. hidrofil (1)
 49. barofil (1)
 50. antiseptik (1)
 51. anabolizma (1)
 52. alerjen (1)
 53. akut (1)
 54. aktif bağışıklık (1)
 55. kendime yalan söyledim (1)
 56. el basan tava (1)
 57. miyelin kılıf (1)
 58. mikrotübül (1)
 59. metagenez (1)
 60. lümen (1)
 61. larva (1)
 62. kütikula (1)
 63. kromatofor (1)
 64. kloak (1)
 65. knidosit (1)
 66. kemoreseptör (1)
 67. karpel (1)
 68. karotenoid (1)
 69. kapsit (1)
 70. kambiyum (1)
 71. insektivor (1)
 72. homolog (1)
 73. hif (1)
 74. herbivor (1)
 75. hemosöl (1)
 76. hemolenf (1)
 77. gonad (1)
 78. gal (1)
 79. fototaksi (1)
 80. folikül (1)
 81. femur (1)
 82. evcik (1)
 83. epifiz (1)
 84. entogami (1)
 85. enfeksiyon (1)
 86. endoplazma (1)
 87. elytra (1)
 88. ektoderm (1)
 89. effektör (1)
 90. dorsal (1)
 91. dioik (1)
 92. dimorfizm (1)
 93. dentin (1)
 94. dendroid (1)
 95. dekurrent (1)
 96. kotiledon (1)
 97. çenek (1)
 98. dekumbent (1)
 99. çomak hücreleri (2)
 100. serkus (1)
 101. brakte (1)
 102. blastosöl (1)
 103. blastopor (1)
 104. biyolüminesans (1)
 105. bilateral simetri (1)
 106. arkeosit (1)
 107. balsam (1)
 108. arkegonyum (1)
 109. arillus (1)
 110. arboretum (1)
 111. antikoagülan (1)
 112. anteridyum (1)
 113. anatrop (1)
 114. anaerob (1)
 115. amoeboid hücreler (1)
 116. aerob (2)
 117. yanıbaşımdan (1)
 118. bir garip aşk bestesi (1)
 119. zonal (1)
 120. tropizma (1)
 121. süne (1)
 122. startifikasyon (1)
 123. standardizasyon (1)
 124. nimf (1)
 125. karantina (1)
 126. hibrit (1)
 127. herbisit (1)
 128. galon (1)
 129. fümigasyon (1)
 130. fumajin (1)
 131. virülenslik (1)
 132. fitotekni (1)
 133. fitopatoloji (1)
 134. fertigasyon (1)
 135. entomoloji (1)
 136. endosperm (1)
 137. dekar (1)
 138. can suyu (1)
 139. biyosfer (1)
 140. barname (1)
 141. anemofil (1)
 142. alöron (1)
 143. akarisit (1)
 144. alatav (1)
 145. agregat (1)
 146. aflatoksin (1)
 147. behemoth (3)
 148. adrenal korteks (2)
 149. uzun yola çıkmadan önce hissedilen huzursuzluk (3)
 150. rene (5)
 151. taklamakan (2)
 152. kohlea (1)
 153. fotoreseptör (1)
 154. habitat (1)
 155. altgeçirim (1)
 156. vitellus (1)
 157. varyasyon (1)
 158. translasyon (1)
 159. trsnsgenik canlı (1)
 160. süspansiyon (1)
 161. sinaps (1)
 162. serum (1)
 163. sentromer (1)
 164. segmentasyon (1)
 165. retina (1)
 166. restriksiyon enzimi (1)
 167. reseptör (1)
 168. rekombinasyon (1)
 169. prokaryot (1)
 170. pleura (1)
 171. pinositoz (1)
 172. periton (1)
 173. periost (1)
 174. pepton (1)
 175. patoloji (1)
 176. patojen (1)
 177. parasempatik (1)
 178. alferatz (1)
 179. oogenez (1)
 180. partenogenez (1)
 181. pepsin (1)
 182. nefron (1)
 183. nefridyum (1)
 184. mukoza (1)
 185. miyokard (1)
 186. mezenşim (1)
 187. lütein (1)
 188. kondrin (1)
 189. klon (1)
 190. kazein (1)
 191. kas tonusu (1)
 192. izolasyon (1)
 193. interferon (1)
 194. implantasyon (1)
 195. ıslah (1)
 196. havers kanalı (1)
 197. hemoglobin (1)
 198. haploid (1)
 199. glomerulus (1)
 200. fitoplankton (1)
 201. fibrin (1)
 202. farinks (1)
 203. fagositoz (1)
 204. elektroforesis (1)
 205. emülgatör (1)
 206. ekoderm (1)
 207. efektör (1)
 208. dermis (1)
 209. dendrit (1)
 210. cdna (1)
 211. cenin (1)
 212. biyokütle (1)
 213. biyogenez (1)
 214. bakteri (1)
 215. bağışıklık (1)
 216. anizogami (1)
 217. alveol (1)
 218. aktin (1)
 219. akson (1)
 220. atp (1)
 221. abiyogenez (1)
 222. eve dönmek (2)
 223. sana doğru (2)
 224. crossing over (2)
 225. alexander fleming (1)
 226. rigel (1)
 227. kepler-16b (1)
 228. tong yabgu kağan (1)
 229. letal gen (2)
 230. okazaki fragmentleri (2)
 231. parkinson (2)
 232. james parkinson (1)
 233. hemofili (2)
 234. albinizm (3)
 235. sulu çor kağan (2)
 236. pso j318.5-22 (1)
 237. nötrino (1)
 238. holmberg 15a kara deliği (1)
 239. sweeps-10 (1)
 240. rw cephei (1)
 241. ıc 1101 (1)
 242. r136a1 (2)