confessions

icgqhs

1. nesil yazar - Gözler onu arıyor

  1. toplam entry 3905
  2. takipçi 89
  3. puan 73043

kim ki

icgqhs
Kişi adı başa gelip kendini küçük görme durumunu karşı tarafa söyleme.
Zaten yusuf kim ki! Gibi.
Bir örnekte kendi gerçek adını kullanan vefakar yazar.
Sırf yazarlar tam kavrasın diye resmen güzide bir hareket.
Nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça!
Neyse ki başım belada değil!

muhabbet

icgqhs
Bazen kaçtıkça üzerine gelir ve buna muhabbetin sarmadı kardeş denir.
Fakat belli edilemez çünkü karşı taraf anlatmaya meyillidir ve muhabbet olmaktan çıkıp tek taraflı konuşma olma yönünde ilerler.

kardelen

icgqhs
Karlı dağlarda kara boyun eğmeyip inadına açan, ağır yük ve acılara göğüs geren narin çiçek.
Aynı zamanda mahlas olma özelliği var.
Ben kahraman o Kardelen

konsorsiyum

icgqhs
Kütüphanecilik Terimi Olarak Konsorsiyum:
İşbirliği yaparak belirli hedeflere ulaşmaya çalışan iki veya daha fazla kurumun resmi birlikteliği (örneğin Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu - ANKOS).

Konsorsiyum Tarih Terimi Olarak Konsorsiyum:
Uluslararası kimi kuruluşların ya da kimi devletlerin ekonomik ve mali yardımlarını yürütmek için oluşturdukları ortak organdır. Ticari anlamda ise türlü sanayi kollarındaki girişimleri, bankaları, ulaştırma ve sigorta şirketlerini birbirine bağımlı ve ortak kılan uluslararası ticaret birliğidir.

Konsorsiyum Ekonomi, Bankacılık Terimi Olarak Konsorsiyum:
Ortak yarar gözeten ve daha çok mali konularla uğraşan kişiler ya da kuruluşlardan oluşan bir gruptur. Ortaklık anlamına gelir.


Konsorsiyum Coğrafya Terimi Olarak Konsorsiyum:
İki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek, belirli bir proje ile ilgili olarak birlikte hareket etmek için, oluşturdukları şirket niteliğindeki yapı.

rezerv kaynakları

icgqhs
Akademik kütüphanelerde, öğretim üyelerinden gelen istek doğrultusunda kursu alan bütün öğrencilere kullanım fırsatı vermek üzere sınırlı zamanda (genellikle bir dönem veya sömestr) kısa dönem (bir saat, üç saat, gecelik, üç günlük vb.) için ödünç verilen kaynaklardır. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılmalıdır.

el notları

icgqhs
Genellikle bir köşesinden zımbalanmış bir veya birkaç basılı sayfa olup, bir toplantıda yapılan sözlü sunum veya eğitimin değindiği konuları bir araya toplayan (özet, taslak, PowerPoint slayt kopyaları) ya da ek bilgi içeren (destekleyici bilgi, örnekler, okuma önerileri, iletişim bilgileri, vd.) ve sunum/eğitim sırasında katılımcılara dağıtılan notlar.

iade etme

icgqhs
İade tarihinde veya zamanından önce kütüphaneden ödünç alınan kaynağın geri getirilmesidir. Ödünç alınan kaynağın iade edilme süreleri kütüphaneden kütüphaneye değişir. Kaynakları iade etme işlemi Dolaşım/Rezerv Masaları veya otomatik ödünç verme makineleri kullanılarak gerçekleştirilir.

(bkz:geri verme)

kitap numarası

icgqhs
Kitabın sırtında bulunan sınıflandırma numarasının bir bölümüdür ve konulara göre verilmiş olan sınıflandırma numarasından sonra gelir. Üzerinde bulunduğu materyalin, aynı konu sınıflandırmasının içindeki diğer materyallerden ayırt edilmesini sağlar. Kitap numaraları, yazar numarası ve eserin başlığını kodlayan numaralardan oluşur; materyallerin, belirli bir sıralama düzeninde raflara yerleştirilmesi için verilir.

monografi

icgqhs
Genellikle belli bir çerçevede ele alınmış, tek bir konu hakkında ve kendi içinde bir bütün olan, serilerden oluşmayan eser. Örneğin, bir kitap ya da risale. Karşıtı süreli yayındır.

çoklu arama

icgqhs
Çoklu ağ arama motorlarını tarayarak ve sonuçları birleştirerek en yüksek düzeyde erişimi mümkün kılmak amacıyla tasarlanmış olan yazılımı kullanarak yapılan bilgi taraması. Bu terim ayrıca çoklu elektronik kaynaklara daha genel anlamıyla tek bir noktadan erişim anlamında da kullanılır.

aylık

icgqhs
Genellikle yaz aylarında ayda bir, bazen de iki ayda bir yayınlanma olasılığı olmasına rağmen her ay (yılda on iki kez) basılan. Birçok magazin ve bazı dergiler aylık olarak yayınlanmaktadır.

yayım aralığı

icgqhs
Seri şeklindeki yayınların hangi aralıklarla yayınlandığı. Kütüphanelerde sıklıkla rastlanılan frekanslar şunlardır: Günlük, haftalık, iki haftada bir, ayda iki kere, aylık, iki ayda bir, yılda dört kere, yılda iki kere, yıllık, üç yılda bir, düzensiz (takvimi olmayan).

45 /