confessions

icgqhs

1. nesil yazar - çok yönlü

  1. toplam entry 3846
  2. takipçi 90
  3. puan 71431

gizli özne

icgqhs
Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Gizli Özne:
1. Yüklemin sonundaki kişi eklerine bakarak ben, sen, o; biz, siz, onlar biçimde yanıt alınıyorsa buna gizli özne denir.

2. Edilgen fiillerle kurulmuş olan cümlelerde, cümlenin öznesi gibi görünen fakat gerçekte nesnesi olan kelime ve kelime grupları, cümle yapısına göre görünürde olan özne: Getirilen kitaplar (postacı tarafından) bulunamadı. gibi.

imla

icgqhs
Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak İmla:
Yazım.

İmlâ Hukuk Terimi Olarak İmlâ:
Doldurma; doldurulma; yazdırma; yazdırılma; bir dilin cümlelerini, kelimelerini doğru yazma bilgisi

mesaj

icgqhs
türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Mesaj:
İleti. İletişim araçlarıyla okur ya da izleyicilere aktarılan olay ya da yorum. Göndericinin alıcıya vermek istedikleri.

Mesaj Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Mesaj:
Haber, bildiri.

Mesa jTrafik ve İlk Yardım Terimi Olarak Mesaj:
Yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu, düşünce.

Mesaj Dil ve Anlatım Terimi Olarak Mesaj:
Bir iletişim sürecinde iletişim malzemesi olan fikirler.

Mesaj Elektronik Ticaret Terimi Olarak Mesaj:
Bilgiyi taşımak üzere planlanmış sıralı (düzenli) karakter serisi. (Message)

Mesaj Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak Mesaj:
Haber, bildiri.

ton

icgqhs
Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Ton:
1. Okurken ya da konuşurken sesin duyguları belirtecek biçimde çıkmasına ton denir. Tonlama kulak eğitimine bağlıdır.

2. Sesli okurken, konuşurken ya da şarkı söylerken sesimizi zaman zaman alçaltır, yükseltiriz. Yerine göre sesimiz incelir, kalınlaşır; sert ya da yumuşak çıkar. Bu yolla sese bir duygu değeri katarız. Buna tonlama denir.

3. Anlatıma düşünce, duygu, coşku, yumuşaklık, sertlik vb. özellikler kazandırmak amacıyla sesin alçalıp yükseltilmesine ve sese duyguların niteliğine uygun bir anlam kazandırılmasına tonlama diyoruz.

Ton Yapı-Dekorasyon Terimi Olarak Ton:
Renklerin açıklık koyuluk derecesi.

Ton Fotoğrafçılık Terimi Olarak Ton:
Belirli bir rengin doygunluğudur. En basit anlamıyla siyah ve beyaz renkler arasındaki grilerin açıklığı ya da koyuluğudur. Ton, konunun parlaklık, açıklık ya da koyuluk gibi özellikleri ile yakından ilintilidir. Aydınlatma da tonları yakından etkiler. (tone)

Ton Sanat Terimi Olarak Ton:
Boyalı bir cismin planlarının aydınlık ve karanlık dereceleri. Nesnelerin çeşitli bölgeleri birbirleriyle karşılaştırıldıklarında, aralarındaki açıklık ve koyuluk farklarına ton denir.

Ton Müzik-Dans Terimi Olarak Ton:
İnsan veya çalgı sesinin yükseklik, alçaklık, koyuluk veya açıklık derecesi.


Ton Genel Türkçe Terimi Olarak Ton:
Bir metreküp hacminde ve + 4 C° deki arı suyun ağırlığı. 1000 kg lık ağırlık birimi.

Ton Diksiyon ve Hitabet Terimi Olarak Ton:
Konuşurken çıkardığımız seslerin titreşim sayısının az ya da çok oluşuna ton denir. Sesin düşük, yüksek ya da tiz ve pes çıkarılmasıdır. Titreşim sayısının çokluğu sesi tizleştirirken azlığı ise pesleştirmektedir.

şahıs

icgqhs
kişi.
Dil ve Anlatım Terimi Olarak Şahıs:
Hikâye, roman, masal ve tiyatro gibi eserlerde anlatılan/sahnelenen olayları var eden ve yaşayan insan ve insan hüviyetine büründürülmüş varlık.

mecaz

icgqhs
Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Mecaz:
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz.

Mecaz Edebiyat Terimi Olarak Mecaz:
Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanılması.

Mecaz Kur'an-ı Kerim Terimi Olarak Mecaz:
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz. Bir kelimeyi veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor.

zamir

icgqhs
Türkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Zamir:
1. Kişilerin ve canlı cansız ad grubundaki varlıkların yerini tutma, onları işaret veya soru yolları ile temsil etme görevi yüklenmiş olan ad soylu kelime türü.

2. Kendileri ad olmadığı halde adların yerini tutan ve onları anımsatan sözcüklere adıl (zamir) denir.

Zamir Dil ve Anlatım Terimi Olarak Zamir:
Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl.

mübalağa

icgqhs
Söz biliminde bir duyguyu, bir düşünceyi veya bir olayı aşırı derecede büyüterek veya küçülterek anlatma: Kalbimin derinliklerinde dalgalanan ummanlar, Bu kız peri güzeli vb.

pan

icgqhs
Mitoloji Terimi Olarak Pan:
Sürülerin ve çobanların tanrısı.

Pan Bilgisayar Terimi Olarak Pan:
Yatay x-aksı boyunca uzanan bir kamera hareketi.


Pan Fotoğrafçılık Terimi Olarak Pan:
Hareketli bir konuyu makine bakacından (vizöründen) konu ile yaklaşık aynı hızda takip ederek yapılan çekim türü.

Pan Sağlık-Tıp Terimi Olarak Pan:
Bütün.

klytie

icgqhs
Apollon tarafından sevilen güzel bir kız. Apollon bu kızdan çarçabuk bıkarak bu sefer kız kardeşi olan Leukothoe'ye gönül verdi. Kardeşi ile Apollon arasındaki ilişkiyi babasına anlattığında babası tarafından karanlık bir hendeğe atılarak cezalandırıldı.

eris

icgqhs
Nifak, anlaşmamazlık tanrıçası, Ares'in kardeşi ve arkadaşı. Istırab(Ponos), Unutmak(Lethe), Açlık(Limos), Keder(Argos) çocuklarıdır.

64 /