confessions

indolentexistence

2. nesil Yazar - Seviyor ve seviliyor

  1. toplam entry 343
  2. takipçi 9
  3. puan 3544

minimalizm

indolentexistence
antikapitalist bu hareket sadece ihtiyaçlarını bedelsiz karşılamayı değil, sistemin bir parçası olmamak içindir.

Mesela Şinto animizminde tüm nesnelerin 'kami' denilen ruhları bulunmaktadır. Japonların, minimize etme, nesneleri tamir ederek sonuna kadar kullanma, kullanılamayacak hâle gelince dönüştürmeyi salık veren 'mottainai' kavramı da Budist felsefe ile beraber köklerini Şinto animizminden almaktadır. Hiçbir şeyi heba etmemeye dayalı bu felsefede üretmek etik bir mesele olarak ele alınsa da, aslında kavramda dikkat çekici olan bunun daha çok vicdani bir mesele olmasıdır. Yani işin içinde nesnelere saygı ve duygusallık vardır ki, felsefenin Şinto ile olan bağı da bunu göstermektedir.

çöp

indolentexistence
Waste: A Philosophy of Things kitabında Viney çöpü, “insanın faaliyetlerinin zamanlaması ile uyuşmayan geçici bir durum” olarak tanımlar.( orijinal metin: “Waste is a temporal condition that does not coincide with the time of human activity.”s.19) Yani şunu demek istemiş olabilir, mesela; Yumurtalar bitince kutusu atılır, bir mimarlık öğrencisi ödevi için bombeli bir kartona ihtiyaç duyuyorsa, yumurtaların kendisi çöp ve kabı tam da gereken şey olabilir. Viney, atığı basitçe “zamanın dışındaki madde” olarak da tanımlamaktadır. (s.2) Neticede zaman akarken, nesnenin kendisi ile beraber çevresindeki dinamikler de değişir ve onunla olan ilişkimiz, ona atfettiklerimiz ve beklentilerimiz başkalaşır.

Sadece nesneler değil, kavramlar, düşünceler, filmler, ilişkiler, romanlar, hikâyeler, aslında somut ya da soyut her şey çöp olabilir.

https://bloomsburyphilosophy.typepad.com/continuum_philosophy/2014/06/30-seconds-with-will-viney-author-of-waste-a-philosophy-of-things.html

(bkz:zamanın dışı)

boşluk

indolentexistence
resim gibi. hem sanat hem hayatla ilişkili. ikisinin arasındaki boşlukta devinim. Temel olarak, baskın bir anlatı/mecra söz konusu değil, rasyonel mantıkla alay eden .Sonuç tümüyle farklı okumalar ve deneyim, muazzam bir alakasızlık.

boşluk; kavramsal bir ifade aracı olarak düşünülmediğinde, öz belleği gözler önüne seren bir hiçlik düzleminden ibaret olamıyor; boşluk, zaten çoktan zihni dolu olan bizlerce kavramlarla meşgul ediliyor. boş sayfaları dolduran yorum şekillerimiz, Boşluğun çerçevesinde görünen her şey, kitabın içeriği olması gibi.

bilemedim bubble.

18 mart çanakkale zaferi ve şehitleri anma günü

indolentexistence
akla george orwell, savaş günlükleri kitabını getirdi.

''savaşın en korkunç özelliklerinden biri, bütün savaş propagandasının, bütün yaygaranın, yalanların ve nefretin daima savaşmayan insanlardan kaynaklanması. … tüm savaşlarda bu aynı; askerler savaşıyor, gazeteciler yaygara koparıyor ve gerçek vatanseverler, son derece kısa propaganda turları hariç, cephedeki bir siperin yanına bile yaklaşmıyor. uçağın savaş koşullarını değiştirdiğini düşünmek kimi zaman beni avutuyır. belki de, bir dahaki büyük savaş çıktığında, eşi benzeri görülmemiş bir manzarayla karşılaşabiliriz: vücudunda kurşun deliği olan bir şoven.''

https://www.selyayincilik.com/kitap/savas-gunlukleri-gunlukler-1-1411

politikacıların savaşlardan ders almadığı aşikar ve sonuçlarını hepimiz yaşıyoruz ama bizlerin unutmaması gereken şeyler olduğunu da bilmeliyiz.

edit:nazik ve referanslı linç. afedersin, bilerek yaptım.

yaratıcı düşünce

indolentexistence
keşfetme güdüsü ile açıklanabilir. yaratıcılığın doğasını geçmiş değil, gelecek belirler. gelecekte geçmişi(ni) görmek için didinip durmak yerine, geçmişte geleceği(ni) görmeye çalışanların düşüncesidir. derinlik kazısıdır. şimdiyi yaşamak, biraz acımasız olacağım, anı kurtarmayı kendisine en kutsal görev olarak seçendir. Sıradandır, iddiasızdır, hayalsizdir. an'da keşif yok mudur? vardır, adı üstünde an'lıktır.
(bkz:derinlik)

kılıçdaroğlu ve diğer muhalefet liderlerine

indolentexistence
Başka argümanı kalmamış.
Adam sizi pkk'yla iş tutmakla suçluyor.
Yetmedi bizans artığı diyor.
Yetmedi hapisle tehdit ediyor.
Çıkın meydanlara bunun doğru olmadığına inandırın milleti.
Biraz daha mıy mıy ederseniz, ben dahi inanacağım bu işe.
Hiç mi propaganda tekniği okumadınız.
Sesiniz çıkamıyorsa bu haksız suçlama karşısında seçimlerden çekilin.Akepe tek başına kazansın.
Uğraştırmayın adamı.

innovatörlerin önündeki engeller ve mekansal oluş

indolentexistence
tekno-kapitalizm ve teknolo-kapitalistler.

Siyaset, sendika, sivil toplum kuruluşları, yoksullar, akademi, göçmenler, cahiller; potansiyel olarak ekonomik büyümenin, yatırımın ve yatırımın motoru olarak teknolojik inovasyonun önünde engel olacak her şey.

Klasik liberal demokrasiler ve onların zengin ekonomilerinin devlet yapıları, o ya da bu şekilde oluşmuş toplumsal mutabakatları ile hayaller için gereksiz engellerle dolu olduğundan, uygun yerler değil.

Gerekli olan ise, Yaratıcı endüstrinin eksiksiz bir biçimde kendisini yaratacağı, sadece yaratıcıların kabul edileceği ve yaratıcıların kendi kendilerini yöneteceği yerlere ihtiyaç var. Bana göre, ancak belirli bir gelişme hırsı ve potansiyeli olan ekonomik yapılar kendi topraklarında, kuşkusuz yüklü bir gelir karşılığında, hiç müdahalede bulunmayacağı bir inovatif ortamın ortaya çıkmasının önemini anlayabilir ve kabul edebilir.

yatırım olarak filantropi

indolentexistence
Kullanım değerinin öngörülemeyen sonucu olarak ortaya çıkan “öteki”ne ya da öteki türlere yönelik bir diğerkâmlık, asla gündeme gelmemeli. Buna karşılık, meta pazarının serbest akışkanlığını çoğaltacak, bu sıvıya yeni malzeme —yani yeni meta— katma potansiyeli olan ve fakat gelişmek için sermayeye gereksinen her inovatif girişime yapılması yüreklendirilen “yardım”, bu türün filantropi anlayışıdır: Filantropik yatırım.
Hemen Phil Thiel'in kendi öngördüğü çalışmaları desteklediği iki yatırım yerlerini örnek verelim.

https://intelligence.org/
https://openai.com/

bir yandan teknoloji ve yapay zekanın gelişimine, öte yandan ise söz konusu gelişimin ulaşacağı varsayılan geri dönüşü olmayan teknolojik noktadan [technological singularity] sonra ortaya çıkacak insan-sonrası [posthuman] varoluşa yapılan bir yatırım.

inovasyon

indolentexistence
genel olarak eleştirel düşünceye, başka bir hayatın olanaklılığına, kısacası teknolojinin ve kapitalizmin belirlediği bir dünyanın önünde engel olabilecek her şeye bir tür reddiye. nitel farklılığın / kullanım değerinin açığa çıkmaması için icat edilebilecek her şey olduğunu belirtmek de gerek.

Başka türlü ifade etmek gerekirse, meta üretiminin egemenliğinin sağlanması; hayatın metalaşması. Yatırım, sermayenin sürekli birikimi için yapılması gerekli, şart ve mübah olan her şey. Bu süreçte büyülü kelime olan innovasyonun, bütün yetersizliğine rağmen kabaca şöyle bir tanımı verilebilir: Salt nicel yenilik üretme sürecinde, nitel farklılık üretiminin sayısal teknolojilerle kontrol edilebilmesini, kapatılmasını sağlayan buluş.

cehalet mutluluktur

indolentexistence
cehalletten keyif almak mümkündür. cehaletimiz – söylenegeldiği gibi- “bilinçlenme”yle ilgilidir. hiçbir şey bilmediğini bildiğini itiraf eden - eşyanın hakikatine ilişkin bilgisizliğinin farkında olandır. bilgi çoğunluk tarafından ezici bir silah niteliğini göğüslemiş gibi ortada dolansa da, aslında cehalet bilgiden sonra gelir.

önemli olan iyi sorular sorabilimektir. sorun da buradan kaynaklanır; doğru soruyu bilmemekten kaynaklanır. bulduğumuz cevaplarla beyni köreltip kenara çekilmek, eziyettir.

Cehalet' tercihini iki taraflı da karanlık odalarda kaybetmiştir. Bugün eşyanın hakikatini bilmeyen cahiller ve bir de kendini bilmeyen gafiller dualizminde bakınca din ve bilim çatışmasını önümüze koyduklarında bilmediğini itiraf eden bulamazsınız.

Cehalet telafi edilebilinir. gaflet ise haysiyeti kaybetmektir. haysiyetini kaybeden hayretini de kaybetmiştir. Telafi edilebilinirlik adına mutlu olmak gayret ve hayranlığı kaybetmemek demektir.

Mutlu musun? en az acı kadar.

mutlak gerçek

indolentexistence

zenginsozluk.com/foto
affına sığınarak.
yani ben böyle bir kavramı ''gerçekçi'' bulmuyorum. çünkü Evren üç boyutlu mekan ve lineer zaman kurgusuyla kısıtlı değildir, dünya tahmin edilebilir mekanik kurallar dahilinde işlemiyordur, hayat beş duyu organıyla algılanamayacak karmaşıklıkta etkileşimlere gebedir.Bu yarı Kartezyen, yarı Newtoncu kavrayışın gerçeklikle bir ilgisi yok. varsa da ben buna ''çizgidir'' derim. spinoza, nietzche ve deleuze ile vururum.

kurmaca

indolentexistence
olumsuz anlamda tanımlarsak: zihni çatlamış akıl yürütme iştigali, insan uydurma simgeselliklerini saçarak dağa taşa güneşe, namevcut ilişkilerle düzmece mistikler doğurur oldu, yok-bağıntılar kurarak bilmem neyle bilmem ne arasında palavra kozmolojiler üfürüklüyor. post apokaliptik kıyamet filmleri gibi.

olumlu anlamda tanımlarsak: gerçekliği taklit ederek yeniden oluşturmak, daha katlanılabilir sinematografik bir düşünüm. belgesel gibi.

“Dünya kafamın içinde, bedenim dünyanın içinde”
—Paul Auster, İç Dünyamdan Notlar

altın gün

indolentexistence
hikayeleri çok komik. grup da sadece ikisi türk. diğer elemanları facebook'tan bularak kuruyorlar grubu. türkülerimizi 'cover' tarzları ve yerel türkü ve şarkıları aksan atlamadan dile getiren, gurbetçiler. 'goca dünya' dinliyorum:)
0 /