confessions

olacak o kadar

1. nesil Yazar - Lamba cini

  1. toplam entry 676
  2. takipçi 15
  3. puan 10056

oğuz kağan'ın türklük duası

olacak o kadar
gökyüzü çadırımız güneş ise bayrağımız olsun.

satır satır okuyup dertlenilesi ve maalesef günümüz için, pek tuttuğu söylenemez.

ULU TANRI !
GÜZEL TANRI !
GÖK TANRI !
Sen Türk'ü Türk yurtlarını koru!
Düşman şerrinden sakla! TÜRK'ü yiğitlikte daim et! TÜRK'ü erlik davasıyla yaşat! TÜRK'ü gerçekçi yap! TÜRK'ün gönlüne herşeyden önce, hatta kursağına ekmek koymadan evvel TÜRK'lük sevgisini koy! TÜRK'ü ideal ile yaşat ve ideali hakikat yapmaya çalışsınlar! Törelerini canları gibi saklat ! TÜRK'e zevk ve rahat verme! Bilakis zahmete alıştır! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun ! Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin! TÜRK'ü faal, cevval edersin. TÜRK'e değişmez bir seciye ver! Zamanla seciyesi değişmesin, sade tekemmülle tadilat görsün!

ULU TANRI!

Milli kuvvet, namus, ahlak, azim , sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasıl olduğundan; TÜRK'e bunları ver! TÜRK'ten hırsız, namuzsuz türerse hemen kahret ! TÜRK'e benlik, hem de yüksek bir benlik ver! TÜRK nefsine itimat sahibi olsun! TÜRK'ü muhakemeli, ciddi adam olarak yarat! Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın! Birden barut gibi parlamasın! Daima soğuk kanlı olsun! TÜRK'ü her milletten cesur yarat! Öç almayı TÜRK asla unutmasın!

ULU TANRI!

Namussuz bir tek TÜRK yaratacağına, dünyayı yık daha iyi! Ne kadar korkak TÜRK varsa hepsini helak et! TÜRK herşeyi mukayese etsin! Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu! Sabırlı, derde dayanıklı olsun! İradesi çelik gibi olsun! Dönek TÜRK yaratma! TÜRK'leri maymun iştahlı yapma! TÜRK daima ihtiyatla adım atsın! Kimsenin tatlı diline inanmasın! Kimseye emniyet olmasın! Çalışma zekâdan üstün bir kıymet olduğundan, TANRI, sen TÜRK'ü çalışkan et! TÜRK'ün ömrü çalışma ile geçsin! Ona daima çalışma aşkı ver! Hele elbirliği ile çalışmayı alet etsin! Tembel TÜRK'ü hemen öldür! TÜRK'e her milletinkinden üstün zeka ver! Zeka ve çalışma; ikisi bir arada olunca TÜRK'ün önünde durulmaz! Milli büyüklüğün tek şartı yüksek ideal, buna alışmak için de yüksek ahlak, fedakarlık ve sebat lazım olduğundan TÜRK'leri ahlaklı, sebatlı ve fedai kıl! TANRI, TÜRK'leri sen kendi elinle birleştir ve herşeyden evvel ruhları birleşsin! Onları tek bir kafa gibi birleştirici kültür sahibi et! TÜRK'ü töresine sadık kıl, Tanrı! TÜRK budunu: Biliniz ki atalar töresi asırların tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir hikmettir. Tanrı beni töreye dokunmaktan ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın!

ULU TANRI!

Türk milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et! Bir şey söylemek vazife yapmak değildir. Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlere sok!

GÜZEL TANRI!

Sana hepsinden çok yalvardığım şudur: TÜRK'ü dalkavukluktan kurtar! Dalkavukluk ve emsali vasıtalara zengin olmaktan koru! TÜRK'e kötü para hırsı verme! Dalkavukları yok et!

AMAN TANRI!

TÜRK aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru! TÜRK toprağında hürler yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin! Sen TÜRK'e tabii şeylere tabiata karşı sevgi ver! TÜRK yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın!

Acunu ( dünyayı ) Yaratan Yüce Tanrı!

TÜRK'e insaniyetten evvel TÜRK milletini düşündür. İnsanların insaniyet dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar. İnsaniyeti gören olmadı. TANRI, TÜRK'e sağlam, sürekli irade ver! Güçlüklerde, sabrını, tahammülünü aynı zamanda gayretini arttır! Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver! Mesuliyeti TÜRK yurdundan eksik etme! En büyük kuvvetinTÜRKLÜK aşı olduğunu TÜRK'e öğret!

TANRI!

TÜRKÇE konuşulan, TÜRK'e yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar TÜRK'ün hükmü altında bırak !

TANRI TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN.

ali şeriati

olacak o kadar
Fakirliğe dair;

"her yerde olan fakirlik açlık ya da açıklık değildir. fakirlik para ve altına sahip olamama da değildir. fakirlik, sahafta satılmamış bir kitabın üzerindeki tozdur. fakirlik, kağıt imha makinasında, gazete parçalayan bir bıçaktır. fakirlik, arabanın camından dışarıya atılmış muz kabuğudur. fakirlik yemeksiz geçirilen bir gece değildir, fakirlik “düşünmeden” geçirilen bir gecedir."

spinnaker

olacak o kadar
insan beynini taklit eden süper bilgisayar. mucidi, Manchester Üniversitesi'ndeki araştırmacılar.

saniyede iki yüz trilyon işlem yapan bir milyon çekirdeğe sahip. nsan beynindeki nöral bağlantılara benzeyen bir bağlantı ağıyla bilgiyi derleyip, hedef noktasına farklı kanallardan gönderiyor (imiş). 1

12 yıldır uğraşılan bu çaba nihayete ererse, işte o zaman bazı şeyleri yeniden düşünebiliriz.

esanbe hanakita kojima

olacak o kadar
Japonya'nın kuzeyinde yer alan küçük bir ada(idi), -di'li geçmiş zaman kullanıyorum zira komşu ada kıyısında yaşayan halk bu sabah uyandığında adanın ortadan kaybolduğunu fark edip yetkililere haber vermiş.

meşhur japon bilim insanları ve sahil güvenlik emekçilerine şimdiden kolay gelsin diyorum. bakalım bu garipliğin altından güçlü kasırgalar mı yoksa çeşitli jeolojik aşınmalar mı çıkacak?

kötülüğün sıradanlığı

olacak o kadar
ilk kez1960'lı yılarda ortaya atılan kavram.

adolf Eichmann Yahudilerin diri diri yakma işlerini organize eden subayın yargılanması için İsrail'e gider. Herkesin düşündüğü gibi karşısında cani bir insanın olacağı düşünülürken. Mahkemede son derece aklı başında, iyi bir aile babası denilebilecek bir kişi vardır. Buradan yola çıkarak ortaya bir kavram atar. Kötülüğünün sıradanlığı. Bu yaklaşıma göre dünyada kötülük marjinal bir oldu değildir. Toplum içerisinde kendi halinde yaşan bireylerin devletin ve içinde bulunduğu kurumların kurallarını sorgulamayan sorgulamadı için sonuçlarını hiç değerlendirmeyen insanlar ortaya çıkar. Bu kişiler için kötülük yapmak sıradan bir davranıştır. Dünyadaki kötülüklerin büyük bir çoğunluğu fanatik, acımasız insanlar değil de. Bu tarz sorgulamayan, korkak, düşünmeyen insanlara aittir olduğunu düşünülür.gaz voda

olacak o kadar
türkiye piyasasına “Çok seveceksiniz” sloganıyla giriş yapan, Joseph Stalin döneminde, Coca-Cola'ya rakip olarak geliştirilen ve Sovyetler'in de kendi gazlı içeceğinin olduğunun gösterilmesinin amaçlandığı gazoz.yaohnanen

olacak o kadar
bizde de muadilleri var mıdır acaba diye sorduran bir inanış.

Güney Pasifikteki küçük bir ada olan Tanna adasındaki yerliler, 2. Elizabetin kocası Prens Phillip'i kendilerinin tanrısı sanmaktalar. 1974 yılındaki bir gezi sonucunda Prensin yerlilerin elini sıkması sonucu, halk sabah ve akşam 4'er kez Prense tapınmaya başlamışlar.


heinrich himmler

olacak o kadar
''Orta halli ailelerinin dört çocuğunun bulunduğu bir ulus, her yirmi yılda bir savaşa girmeyi göze alabilir. Böylece çocuklardan ikisi ölür, geriye kalan ikisi ise soyunu sürdürür.''

nasyonal Sosyalist Alman İşςi Partisi üyesi, Hitler'in SS başkanı Alman politikacı.İkinci Dünya Savaşı yıllarında ise elde ettiği başarılar sayesinde içişleri bakanlığına getirildi.

Başından beri Hitler'in en sadık adamlarından olmuştu. Hitler onu "der treue Heinrich" (sadık Heinrich) diye çağırırdı. Hitler'in, Yahudileri ortadan kaldırma fikri ortaya gelince, bunu Himmler kabul etti mi, yoksa buna başka bir çözüm mü buldu' Yahudileri kendilerinden ayırmanın başka bir çözümü yok muydu' İşte Hitler'in yaρtığı da buydu. Tam tarih bilinmese de Himmler'in verilen emri kabul ettiği bilinmektedir. İlginçtir ki, Himmler bazı konuşmalarında antisemit olmadığını söylemektedir.

naziler için savaşın sonlarında işler kötü gitmeye başlayıp almanlar pes edince siyanür içerek intihar etmiş Himmler'in son sözünün ise "Ich bin Heinɾich Himmleɾ!" (Ben Heinɾich Himmleɾ!) olduğu rivayet edilir.

edgar cayce

olacak o kadar
nam-ı diğer Uyuyan Kâhin. psişik güçleri son derece kuvvetli olan amerikalı cayce, daha 6 yaşındayken kendisinden söz ettirmeye başlamış.

ailesine daha önce ölmüş olan akrabaları ile iletişim kurulabileceğini ve görüşülebileceğini anlatmıştı. Daha sonraları ise okul kitaplarının üstüne başını koyarak uykuya dalıyor, uyandığında hiç çalışmamış olduğu halde kitapta yazılanları ezbere biliyordu. Bu yeteneğini giderek yitirdi ve çalışmak zorunda olduğundan on üç yaşında okulu bıraktı. Yirmi bir yaşında bir mektup kağıdı fabrikasının temsilcisi oldu ve o dönemlerde bir tür gırtlak felci geçirerek sesini kaybetti.

Böylece Cayce' in yeni yaşamı başlamış oluyordu. Transa geçtikten sonra sorunu çözümleyici ifadelerini peş peşe sıraladı ve sesini yeniden kullanabilmek için gerekli ilaçları ve tedavileri söyledi; bunları uygulayarak eski sesine kavuştu. Ancak artık eski yaşamının yerini bir başkası almış, görevi başlamıştı. Sadece ve sadece insanlara yararlı olmaya adanacak bir yaşamın eşiğinden girmiş, yürümeye hatta koşmaya başlamıştı bile.

Drunvalo Malchizedek: ''Cayce çok ilginç bir kâhindir. Yaşamı boyunca yaklaşık 14.000 kehanette bulunmuştur ve 1972 yılına kadar bu kehanetlerin 12.000 gerçekleşmiştir. 2.000 tanesi de hala gelecektedir. Bütün bu kehanetler içinde tek bir küçük hata yapmıştır. 12.000 tane içinde sadece bir tane olması onun bu küçük hatasını affettirir.

Cayce Fransa' da oturan bir adamdan sağlığı için yorum yapmasını isteyen bir mektup aldı. Ancak yanlışlıkla istek sahibinin ikiz erkek kardeşi için yorumda bulundu. Bu onun tek hatasıydı.''


guernsey

olacak o kadar
Naziler'in işgal ettiği tek ada.

Fransa ile İngiltere'nin hemen ortasında Manş Denizi'nde. ne Pasifik'te ne de Afrika'da. Nüfusu 60.000 civarı olan adada konuşulan diller ingilizce ve fransızca'dır.

paris sendromu

olacak o kadar
özellikle japonlarda görülen geçici psikolojik rahatsızlık.Fransa'nın başkenti olan Paris'i ziyaret eden Japon vatandaşlarda görülmüştür. Genelde seyahatleri sırasında bir sinirsel patlama yaşarlar, bu aynı zamanda dünyanın başka yerlerine giden Japon turistlerde de görülmektedir.

Bu durum kültürel şokun oldukça yoğun ve sert bir hali olarak görülmektedir, öyle yoğundur ki anksiyetenin fiziksel ve duygusal belirtileri ortaya çıkar, gerçeklik algısı kaybolur, hatta kişi halüsinasyon görebilir.

Paris'i her yıl ziyaret eden 6 milyon turistten sadece 20'si bu sendromdan etkilenmektedir.

ha, allah başka dert vermesin, o başka konu.

they shall not grow old

olacak o kadar
Yaşlanmamalılar.

Peter Jackson'IN, Birinci Dünya Savaşı'nda çekilen gerçek görüntüleri onararak yeniden gün yüzüne çıkaracağı belgesel. belgeselde dudak okuma uzmanları aracılığıyla 100 yıl önce savaşan askerlerin duyulmayan diyaloglarına da yeniden ses kazandırılmış

Arşiv görüntülerinin tamamı onarılarak bilgisayarda renklendirilmiş yapımda Ayrıca sinemanın saniyede 25 kare standardına uyarlayabilmek için eski videolardaki karelerin araları doldurulmuş.

Yönetmenin, “Biz onların adeta bir kıyma makinesinin içinde, cehennemde olduğunu düşünüyoruz ve zaten öyleydi. Ama kendileri olaya hep mizahla yaklaşıyorlardı. Bir açıdan bakıldığında da başka seçenekleri yoktu. İnsanlar, ne zaman çok büyük baskı ve tehlike içinde olsa, bu süreci atlatmak için mizaha yönelir.” cümleleri de nazarımda 1. dünya savaşı psikolojisini en iyi şekilde anlatmış.

grip olan hastaya kanser teşhisi koymak

olacak o kadar
bazen puslu gözlerle uzaklara bakıp acaba çok mu abartıyorum diye sorar insan;

'' Erzurum'da, 2015 yılında halsizlik şikayeti ile gittiği hastanede kanser teşhisi konularak, 4 kez kemoterapi verilen Yılmaz Kızıloğlu'nun kanser değil, grip olduğu ortaya çıktı. Olay sonrasında, sağlık görevlileri ve hastane hakkında soruşturma açılmasını talep eden Kızıloğu'nun uğraşları ise sonuçsuz kaldı. Birçok doktorun muayene ettiği Kızıloğlu'nun boyun bölgesindeki şişlikten örnek alınarak patolojiye gönderildi. 'Lenf bezi kanseri' teşhisi konulan Kızıloğlu'na, hastaneye çağrılarak pet filmi çekildi ve 2 gün sonra kemoterapi verilmeye başlandı.
Toplam 4 kür alan Kızıloğlu'nun kardeşi patolojik örnekleri alarak Ankara Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ankara'da yapılan tahlil sonucunda ise hastaya yanlış teşhis konulduğu ortaya çıktı.''

sağlık görevlileri ve hastane hakkında soruşturma açılmasına ise izin verilmiyor.

küresel magnitsky yasası

olacak o kadar
2016 tarihinde abd tarafından hazırlanmış yasa.

Bu yasa, ABD hükümetinin dünyanın herhangi bir yerinde yolsuzluk veya insan hakları ihlallerine karışan kişi, şirket ve diğer kurumları hedef almasına imkan veriyor. Yasa kapsamındaki yaptırımlar, ABD'deki varlıklara el konulmasına, seyahat yasakları konulmasına ve Amerikan kurumlarıyla iş yapmaya yasak getirilmesine olanak sağlıyor.

rahip brunson olayı, Sergei Skripal suikasti ve en tazesinden cemal kaşıkçı cinayeti bu yasanın en nadide örneklerinden.

hawaiian havayoları 446 numaralı uçuş

olacak o kadar
kalkış noktasından (Yeni Zelanda/Auckland) 2018 senesinde hareket edip varış noktasına (Hawai/Honolulu) 2017 senesinde varmıştır.

Auckland, Honolulu'nun 23 saat ilerisinde. Gazeteci Sam Sweeney 2018 1 ocak saat 00.05'de uçağa biniyor, honolulu'ya ayak bastığında teknik olarak zamanda yapmış oluyor ve bunu twitter'da #zamanayolculuk etiketiyle paylaşıyor. güzel.

Gazeteci Sam Sweeney olayı farketti ve bu ilginç durumu Twitter'dan paylaştı.

"Hawaiian Havayoları'na ait 446 numaralı uçuş 2018'de başladı ve uçak 2017'de inecek" ifadesini, #zamanayolculuk etiketiyle

edit: başlık 2*l, bizimki de alfabede yolculuk olmuş.

mustafa hakkında herşey

olacak o kadar
çoğu güzel yerli yapımlar için istemsizce hep efsane bir film mottosunu yapıştırırım lakin "aklımı kaçırmamak için aklımı çıkardım" repliği ve mor ve ötesi'nin bir derdim var eserinin vücut bulmuş haliyle, bu film için dolu kere dolu şeklinde harikuladeydi diyebilirim.

tekrar tekrar izlenesi yapımlardandır.

kızılderililer

olacak o kadar
rivayete göre günümüz dünyasının en pahalı arazisi sayılan New York'un ünlü Manhattan Adası'nı 1624 yılında Peter Munite adlı bir tüccâra 24 dolar değerindeki incik-boncuk karşılığında satmışlardır.

günümüz bankacılık sistemindeki hesaba göre, Kızılderililer o 24 doları 394 yıldır Amerikan hazine bonolarına yıllık %5 faiz ile yatırsalar, bugün 2 milyar 336 milyon 536.394 dolarları olurdu. iyi para!

mississippi balonu

olacak o kadar
tarihin en büyük finansal çöküşlerden biridir.

1717 yılında i̇skoçyalı bir iş adamı ve banker olan john law, mississippi company isimli bir fransız işletmesinin başına geçti. bi̇r kaç yıl içinde, işletmeyi, dünyanın her yanına dağılmış halde bulunan fransız kolonilerinin ardındaki itici güç haline getirmeyi başardı. şirketin hisse değerleri, bir yıl içinde 500 livreden 10,000 livreye çıkmıştı. ancak bir yıl içinde olanlar oldu ve şirketin hisseleri hızla değersizleşti. law, fransa'ya kaçtı ve şirketin ana hisse sahibi olan fransız hükumeti, şirketin borçlarından bir kısmını geçersiz saymak zorunda kaldı. bu kararla beraber, dünyanın değişik yerlerinden pek çok hak sahibi, haklarını yitirmiş oldular. ekonomistler, bu olaydan “mississippi balonu” ismiyle söz ederler.(hayvanlardan tanrılara kitabında bu olayı daha güzel açıklar,hollanda'nın üstünlüğünün kara savaşları ile gerilediği dönemde i̇ngiltere ve fransa bu boşluğu doldurmak için yarışırlar,lakin bu olay fransa'nın kredi bulma olayını zora sokar,ingilizler daha ucuz ve daha kolay kredi bularak finansmanlarını yoluna koyar ve ekonomik hükümdarlığı ellerine geçirirler.)

metin oktay

olacak o kadar
“Maç başlangıcında kale seçimi için Yazı-Tura atıldığında,
ben hep -Tura- derim…Benim tek derdim,
Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzü yere gelmesin…”

günümüz adam tanımlamasına uymamaktadır!

ismet badem

olacak o kadar
türk basketbolunun duayenlerinden, sayısızca maç yorumlamış, bir nesile basketbol sevgilisini aşılamış, murat murathanoğlu ile basketbola saygı ve önem kazandırmış kişilik. maalesef az evvel ajanslara düşen haberlere göre bir motorsiklet kazasında hayatını kaybetmiş. her güzel insanın ölümü erken ve acıdır ama bu daha bir başka oldu.

türk basketbolu deli babasını kaybetti.

ruhu şad olsun mekanı cennet olsun.
0 /