confessions

ontolojik sancilarimin merhemi

1. nesil Yazar - hassas

  1. toplam entry 1353
  2. takipçi 57
  3. puan 36265

tanıma

ontolojik sancilarimin merhemi
sözcük anlamında daha önce görülmüş bir şeyi bilme demektir. insan çevresindeki dünyayı üretim sürecinde tanır. bu pratik çalışma sürecinde tanıma iki aşamada gerçekleşir. tanımanın birinci aşaması duygusal algı aşamasıdır. bu aşamada insan deney ve gözlemlerle gereken verileri toplar. ikinci aşama ise mantıksal düşünme aşamasıdır. elde edilen verilerin anlıkta çözümlenir. karşılaştırılır ve ayrımları ortaya konur. birleştirir ve belli sonuçlara varır. işte nesnel gerçekliği tanımanın eytişimsel yolu bu'dur.

melankoli

ontolojik sancilarimin merhemi
bir klimanın karşısında serinliyor görünen plastik bir yapraktan farksız duyguları yaşayan ve bunları gerçek zannedenlerin suratlarında bir tokat olması açısından hoş olabilir melankoli. fakat olmuyor; kan damlayan kalem toprağa batırılsa, çıkacak siyah çiçekleri görecek göz yok! olsa olsa kanı ipekle temizleme ve haplanmış romantizm içinde o inci gibi gözyaşlarını dökmeye niyetli yüzler var. incileri toplayalım; elbet bir deli duygular pazarında serer bir tezgah. zararı yok.

zeytin dalı harekatı

ontolojik sancilarimin merhemi
Ulusumuzun başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar versin.

Siviller ölmesin diye kendi canlarından olan 8 şehit daha. Tsk' nın afrini dümdüz edecek gücü varken, bu kadar yavaş ilerlemelerinin nedeni o sivillerdir. “ türk askerleri sivilleri öldürüyor” diyenlerin ölmesini diliyorum.

kıskançlık

ontolojik sancilarimin merhemi
Haset, sahiplenme, güç ve makam peşinde koşma temeline dayalı bir duygu. Peki Kıskançlık duymadan yaşamak mümkün müdür ? Bunun için olağanüstü yoğunlaşmma, berrak düşünceler ve anlayış gerekir. İnsan kendini anlamadan kıskançlıktan arınamaz. Her şeyin başı “ kendini anlamaktır.” Kendinizden başlamaz ve gerekeni yapmazsanız üzüntülerinizin sonu gelmez. Gördüğünüz ve hissettiğiniz her şey size cehennem olur. Kıskançlığın tükenmez sosu bencillik kapınızda nöbet tutarken, kıskançlığın merkezinde oturanı ıslatır.

var olmak mı yok olmak mı

ontolojik sancilarimin merhemi
aslında ''olmak'' daha ziyade daha kapsamlı bir kavramı ifade ediyor. shakespeare, ''var olmak” kavramını burada ''erkek olmak'' anlamında kullanmış. ''olmamak'' ise düşüncenin aslında daha kapsayıcı olan kadına özgü ilkesi. bu duyumsamama yetisi ve insan oluş anlamına geliyor.

'' var olmak mı, yok olmak mı, bütün sorun bu!
düşüncelerimizin katlanması mı güzel,
zalim kaderin yumruklarına, oklarına,
yoksa diretip bela denizlerine karşı
dur, yeter' demesi mi?''

acıma duygusu

ontolojik sancilarimin merhemi
kılık değiştirmiş kibir. acınan kişi küçültülür ve zayıf bir konuma getirilir ki acıyan kişi kendini bir o kadar güçlü, yüce gönüllü ve üstün hissetsin. bu acıma duygusudur bize kendimizi sevebilecek kadar doğru davrandığımız hissini veren, karşımızdakini alçaltma pahasına olsa bile.

kaba evrimcilik

ontolojik sancilarimin merhemi
spencer'in evrim anlayışı. ingiliz düşünürü herbert spencer'in evrimcilik öğretisi vülger evrimcilik adıyla anılır. spencer'e göre; evrim kesintisiz ve nicesel artışlarla gerçekleşir. nitesel değişme ve sıçrama olamaz. fakat diyalektik özdeşçilik, vülger evrimciliğinin yanlışlığını tanıtlamış ve evrimin nicelikten niteliğe sıçrayarak gerçekleştiğini göstermiştir.

kötümserlik

ontolojik sancilarimin merhemi
her şeyi kötü gören, ya da kötülüğü iyiliğe egemen sayan düşüncedir. ruhbilim açısından; bir ruh hastalığı olan kötümserlik, alman düşünürü schopenhauer'e göre; felsefi bir öğretidir. arthur'a göre; varolmak acı çekmek anlamını taşır. ona göre hiç doğmamış olmak, doğmuş olmaktan çok daha iyidir.

kötülük

ontolojik sancilarimin merhemi
sokrates ve platon düşüncesinde kötülük, bilgisizliktir.. bilginin olduğu yerde kötülük olamaz. metafizik düşünce kötülüğü bir eksiklik sayar. spinoza'ya göre ise kötülük, evrenin parçalarının soyutlanarak ele alınmasından doğar.. rousseau'ya göre kötülük, uygarlıktır.

ahlak yasası

ontolojik sancilarimin merhemi
kant'a göre özgürlüktür. ve bu özgürlüğün temelini iyi niyet oluşturur. ahlak yasası insanın içindedir. ahlak yasasını kendi içinde duyan biri, daha sonra iyi niyetini kötüye yöneltse bile yine iyi insandır. çünkü niyet iyiyse, o zaman davranışında ahlaki açıdan savunulabileceği düşünülür.

yüze çıkma kuramı

ontolojik sancilarimin merhemi
yani doğrucu evrim kuramı. her bakımdan bilimdışı olan ve evrimi sözde açıklama amacını güden bu burjuva kuramı 1920'lerde s.loyd morgan, samuel alexander, `broad gibi anglo-sakson yenigerçekçileri tarafından ileri sürülmüştür. evrimin doğal va tarihsel yasalarını yadsıyan ve onu yüzeçıkma gibi gizemsel ve tanrıbilimsel bir neden bağlamaya çalışan bu yenigerçikçiler, xx.yüzyılda ortaçağ skolastiğinin tüm saçmalıklarını yinelerler. broad “ruhgöçüne” inanır, morgan doğayı ruh olarak görür alexander evreni özdeksel olmayan bir zaman-uzay kavramından türetir. tümü de değişme sürecini usdışı sayarak usdışılığın doruğuna yükselir. çağımızın tutarsız kafalarından biri olan bertrand russell bile bu kuram için the scientifiz outlook adlı yapıtında dayanamayıp yenigerçikçilere göndermelerde bulunur.

dizgecilik

ontolojik sancilarimin merhemi
sistemcilik, tertipçilik. alman idealizmi buna örnektir. felsefenin hiçbir konusunu açıkta bırakmazlar. hepsini birer birer ele alıp ana düşüncelerine uydurmaya çalışırlar. bu uydurma ya da bağdaştırma gerçekleştirilemezse dizge kurulamamış demektir.
2 /