confessions

pestenkerani

1. nesil Yazar - Harika

  1. toplam entry 279
  2. takipçi 10
  3. puan 5642

adamına göre muamele

pestenkerani
Nabza göre şerbet verme. Tabii osmalı döneminde daha yaygındı şerbet verişler; simdileyin çay veriyorlar. Adamına göre çay veriyorlar. Ince belli, kalın ağızlı, bakır ya da karton bardak... Bu arada bakır bardakta çay veren insan samimidir. Ne ise: son yıllarda artan bu muamele, çay edebiyatını doğurdu. Edebiyat çay kusuyor çay.

kraldan çok kralcı olmak

pestenkerani
Tanrı adına konuşan din tüccarları bu sınıfın en meziyetlileridir. Kral faraza vurun der, kralcılar öldürün der. Kral boynunu vurun der, kralcılar taşlayın, diri diri yakın der. Hatta bu kralcılardan bazısı, kendilerine allah'ın halifesi, gölgesi der. Kralın çıplak, kralcıların çırılçıplak olduğunu söylemek çok tehlikelidir.

intihar etmek

pestenkerani
Benliğin cisme, kişinin topluma okuduğu manifesto eylemi. Tanımı muğlak bir halet-i ruhiyeden zuhur eden bu eylem, ardında en az bir düzine hayalkırıklığı bırakır. Hayalkırıklığına düçar olanların bir kısmı, intihar edeni "bencil" diye tanımlar. Kalan kısmı üzülür, bir iki kişi için de acının sene-i devriyesi mütemadiyen kanar durur. En çok üzüldüğüm insan şu: intihar edip ardında bıraktığı yazılı ya da sözlü metinde vasiyeti yerine getirilmeyendir. Balıklara yem olmayı, cesedinin yakılmasını vasiyet ediyor, ama sonrasinda camii avlusu, musalla taşı... İntihar tek kişilik bir eylem değildir.

sokakta öpüşmek

pestenkerani
Öpüşmek var, Öpüşmek var. Bazısı masum bir eylemken, bazısı yatay arzuların dikey olarak kamuya servis edilmiş şehveti taşır. Yanak yanağa olanına "öpüşmek" demek, koyunun olmadığı yerde keçiye abdurrahman çelebi demekle eşdeğer. Şiddet sahnelerine tercih ediyorum: iki aşığın öpüşmesini. Fakat eller masumiyetini korumalıdır. Aksi halde açık hava sevişmesine neden oluyor. Binaenaleyh: görüyoruz.

haber

pestenkerani
Uzak yoldan koşarak gelen adamın bildirdiği. Zarfın içindeki mazruf, onun da dahilindeki mefhumdur. Gerçek, yalan ve muğlak diye üçe ayrılan haber, araştırılması gereken bir veridir. Enformasyon, istihbarat, karşı istihbarat, algı operasyonu şemaları içeren haber, sadece haber değildir. Bineanaleyh, münafıklardan ziyadesiyle hasıl olur. Bir de ülkemizde bunun a versiyonu var ki; almanya america başına.

vergi

pestenkerani
Yasal haraç.
Kravatlı hırsızların sözcüleri olan legal eşkiyalar tarafından tahsil edilir. Tahsilat, bireylere verilen kimlik numaraları aracılığıyla kolaylaştırılmıştır.
Hazreti devletin, evvelce zikrettiği " vergilendirilmiş kazanç kutsaldır" sözü eskide kaldı. Devlet yeni bir diyor artık. Vergiden de vergi alırım, daha çok kutsal ol deyu.

amel defteri

pestenkerani
Yazıcı melekler tarafından kalem edilen kitap. Okuyucu için insanın benliğinden başka kim ola ki? Rivayet edilir ki, hayır hasenatlar sağ omuzda duran melek tarafından yazılır. Mel'anet, habislik ve şer ise sol omuzda duran melek tarafından yazılır. Bir de sorgu melekleri var. Ölüm meleği de var. Rivayeti meleği bir yana bırakırsak, ortada bir kitap ve mesul olunan içeriği var. Kitabın sol elinden yahut sağ elinden alınma olayı var final sahnesinde. Film bitmiyor tabii, yeni başlıyor film. Ve buna mukabil, son 2 asırdır dünya siyasi tarihinin iki kutbu sol ve sağ bundan mı esinlenmiş acaba? Mümkündür. Çünkü camii cemaatine göre solcular imansızdır(!)

Soldan okumak gerek, cemaat ve imama inat.

mil

pestenkerani
Eski zamanda suçluların gözlerine uygulanan ceza çeşidi. Sonradan kör olanlar iki kere karanlık içerisindeler. Parmak hafızalarının ataleti de bir başka ceza.

adem

pestenkerani
Arap dilinde "varlık" anlamına gelen, a harfinin üzerinde şapka varsa (ğayn olur) "yokluk" anlamına gelen sıfat/isim. Bilinenin aksine İslâm inanışında ilk insan değildir. Mezheplere göre ilk insandır, fakat mezheplerden bağımsız bazı İslam âlimlerine göre adem insan cinsinin sadece protipi. Kuran adem'i şablon olarak tanıtır.

Dervişin bir değişine göre, adem dediğin dünkü çocuktur, evvelinde yüzlerce adem geldi.
Bu dervişlere bayılıyorum. Ama biz yine de aklımızı dervişlere ve sufilere kiraya vermeyelim.

cumhuriyet

pestenkerani
Eski dünya geleneklerinin tılsımlı sözcüğü. İyisiyle kötüsüyle tılsım kör kuyulardan romalılar ağzı ile ses buldu. Anadolu topraklarında "kimsesizlerin kimsesi" diye bilinir. Bu bilginliğe düşmanlar var aynı topraklarda. Kutlu olsun. Düşmanlar kapılara kul olsun.
0 /