yehova şahitleri

oblomov
Yehova Şahitleri 140 yıl önce Amerikalı Charles T Russell tarafından kurulmuş olan bir tarikattır. Yehova Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Tanrı'nın adıdır. İlk kez Tevrat'ta geçmiştir bu isim ve YHWH diye yazılır. Yehova Şahitleri bu yüzden kendilerini Tanrı'nın Şahitleri olarak tanımlarlar.kanak:kutsalkitap.org
bu tarikata ve inanışa mensup bir arkadaşım oldu ve inanışlarının çok katı kuralları olmasına rağmen çok tatlı ve yobazlıktan bir o kadar uzak bir insandı.