beyin göçü

kozmos
beden göçüyle aynı kategoriye girmemesinde, olağandışı bir beyin etkilidir. beyin, bedenden bağımsız bir göç gerçekleştiremez, fakat buna rağmen göçü beyne indirgemenin de arkasında, bedenle birlikte göç eden beynin işlevi rol oynar. ve bu iyidir.
magic mushroom
Beynin bedeni terk etmesi durumudur.

Beden ve ruh öylesine saçmadırlardır ki beyin daha fazla tahammül edemez bu birlikteliğe. Sonra beyinsiz bedenlerle dolar sokaklar, ne tarafa dönseniz beyinsizlik. Bize de bu distopyayı yaşamak kalır biçare, olan hep bize olur.
icgqhs
Eğitim-Öğretim Terimi Olarak Beyin Göçü:
İleri düzeydeki meslek ve bilim adamları ile uzmanların, bir başka ülkede yerleşip çalışmak amacıyla kendi ülkelerinden ayrılması.

Beyin Göçü Coğrafya Terimi Olarak Beyin Göçü:
Yetişmiş, nitelikli ve eğitimli nüfusun daha iyi çalışma ve yaşama koşulları nedeniyle diğer ülkelere göç etmesidir. Örneğin bir Türk doktorun İngiltere'de çalışması.

Beyin Göçü Sosyal Bilgiler Terimi Olarak Beyin Göçü:
İleri düzeydeki meslek ve bilim insanlarıyla uzmanların bir başka gelişmiş ülkede çalışmak amacıyla yerleşip kendi ülkelerinden ayrılması.