değer vermek

monster degree
Bayram bayram bu dürttü beni evet. Hazır kimseler de yokken at koşturacağım buralarda.

Lâfla değil eylemle yapılandır. Yoksa lâfta salondaki masanın ayağına da çok değer veriyorum ben.
avni
çoğumuz karşımızdakine değer verdiğimizden lakin karşımızdakinin bize yeteri kadar değer verilmediğinden şikayetçi.
ancak aborijin sözünün dediği gibi aslolan şu.:
"herkes iyi insan arıyor ama kimse kendine bakmıyor."