vicdani ret

aydakigunes
bir bireyin politik görüşleri, ahlaki değerleri veya dinsel inançları doğrultusunda zorunlu askerliği reddetmesidir.
vicdani ret hakkı günümüzde birleşmiş milletler insan hakları komisyonu ve avrupa parlamentosu tarafından temel insani hak olarak kabul edilmiştir. bu hakkın uygulanması ülkelere göre farklılık göstermektedir. bazı ülkeler bu haktan ötürü zorunlu askerlik yapmak istemeyenleri muaf tutarken bazı ülkeler de zorunu askerliğe alternatif olarak vicdani retçilere kamu hizmetinde bulunma olanağı sunarlar.
buna karşın pek çok ülke vicdani reddi bir insan hakkı olarak tanıyacak düzenlemeleri henüz yapmamıştır.