confessions

rübab-ı şikeste

1. nesil Sefil - arkadaş canlısı

  1. toplam entry 751
  2. takipçi 11
  3. puan 11261

iftarlık gazoz

rübab-ı şikeste
2016 yapımı dram komedi filmi olarak geçse de sadece ilk defa izleyen insan için dram ve komedi filmidir 2. Ve daha çok izleyen insanlar için sadece dram filmidir Abi şu filmi Her izlediğimde olacakları biliyor olduğumdan artık sürekli Ağlama hissi uyanıyor.

acaris

rübab-ı şikeste
Kullanım Şekli:
Acaris tablet yemekten önce bir miktar sıvı ile yutulmalı ya da yemek başlangıcında ilk lokma ile çiğnenmelidir. Başlangıç dozu günde 3 kez 50 mg'dır. Maksimum akarboz dozu; 60 kg ve altındaki hastalarda günde 150 mg (3 kez 50 mg); 60 kg üzerindeki hastalarda ise günde 300 mg (3 kez 100 mg)'dır.

abilify

rübab-ı şikeste
Şizofreni hastaları üzerinde yapılan plasebo kontrollü çalışmalarda görülen, tedavi gerektiren yan/advers etkiler: Çok sık (>%10): Baş ağrısı, uykusuzluk. Sık (>%1-<%10): Halsizlik, taşikardi, ortostatik hipotansiyon, bulantı, hazımsızlık, kusma, kabızlık, somnolans, akatizi, sersemlik, tremor, ekstrapiramidal sendroma, bulanık görme. Bipolar mani hastaları üzerinde yapılan kısa süreli plasebo kontrollü çalışmalarda görülen, tedavi gerektiren yan/advers etkiler: Çok sık (>%10): Bulantı, somnolans, akatizi. Sık (>%1-<%10): Vücut katılığı, göğüs ağrısı, hazımsızlık, kusma, kabızlık, miyalji, tremor, ekstrapiramidal sendroma, tükrük salgısında artış, konuşma bozukluğu, ajitasyon, bulanık görme.

abelcet

rübab-ı şikeste
Kullanım Şekli:
Yetişkin ve çocuklar için, tek infüzyon olarak tavsiye edilen günlük doz, 5 mg/kg'dır. Abelcet, 2.5 mg/kg/st oranında, intravenöz infüzyon olarak verilmelidir. İnfüzyon süresi 2 saati geçerse, her iki saatte bir, infüzyon torbası sallanarak içerik karıştırılır. Serum kreatinin düzeylerinden ölçülerek, Abelcet'in böbrek toksisitesinin doza bağımlı olduğu gösterilmiştir. Doz ayarlaması, hastanın klinik durumu göz önüne alınarak yapılmalıdır.

apc tablet

rübab-ı şikeste
Endikasyonları

Baş ağrısı, migren, adet sancıları, diş ağrısı, soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlara bağlı ağrı, nevralji, nevrit, siyatik, lumbago, kas ve eklem ağrıları, orta kulak ağrıları, sinüzit ve cerrahi operasyonlara veya yaralanmalara bağlı ağrılar ile adet zorluklarından kaynaklanan ağrılarda endikedir. Asetilsalisilik asite duyarlı olan hastalarda alternatif ilaç olarak kullanılır.
0 /