confessions

siz hepiniz ben tek

1. nesil Düzeltmen - nadide

  1. toplam entry 3173
  2. takipçi 17
  3. puan 42266

şükretmek

siz hepiniz ben tek
Verilen herhangi bir nimetten dolayı, bu nimeti verene karşı söz, fiil veya kalb ile gösterilen saygı ve karşılık, iyiliğin kıymetini bilme ve iyilik yapana bu hissi gösterme, nimet ve iyiliği anıp sahibini övme.

Dil ile şükredilir, Nimet vereni anarak
Kalp ile şükredilir, nimeti vereni tanıyarak.
Fiil ile şükredilir, emir ve yasaklara uygun hareket ederek.

"Yüce Allah diyor ki: Ey kullarım! Geçmiş ve gelecek, siz bütün insan ve cinler bir araya gelerek, aranızdaki en muttaki kimsenin kalbi gibi olsanız, sizin bu durumunuz, Benim hakimiyetimi zerre kadar artırmaz.
Gene ey kullarım! Geçmiş ve gelecek bütün insan ve cin bir araya toplansanız, aranızdaki en günahkar birinin kalbi gibi olsanız, benim hakimiyetime en ufak bir noksanlık getiremezsiniz.
Ey kullarım! Hakkınızda itibar ettiğim şey, amellerinizdir. Daha sonra siz onlara göre eksiksiz olarak mükafatlandırılacak veya cezalandırılacaksınız. Öyleyse kim bir hayır işlemeye muvaffak olursa, bundan dolayı Allah'a şükretsin. Kim de hayrın dışında başka bir şey işlerse, bundan dolayı da kendi nefsini suçlasın!"
0 /