sözlükler azalarak bitmeye mahkumdur

belgarion
İnter aktif sözlük yapılanmalarının; zaman içeridindeki gelişim sürecini tan mlayan söz.

Formülize ederken pi yi 3 alıyoruz.. Sonuç zıkkımın karekökü çıkıyor..