cash on the table

nickotine
bir ticaretten elde edilecek atıl kazançlar için kullanılan ingilizce ifade.eğer ticarette iki tarafın karşılıklı menfaati sözkonusu değilse bu terim kullanılır.

türkçe'de daha çok alıcının likitin cazibesini ön plana çıkarmak için kullandığı bir ifadedir.

edit: türkçe'de değil de türkiye'de demek daha doğru olabilir.